Jaarplan 2022

Half november werd het Jaarplan 2022 van Diaconaal Centrum De Bakkerij goedgekeurd door het College van Diakenen. Volgend jaar hopen we weer als vanouds de activiteiten op te kunnen pakken in en rond ons centrum, maar wel met de nodige nieuwe gezichten. Met de komst van Agnes Glastra als penningmeester is dit jaar al een begin gemaakt met een nieuwe lichting bestuurders in De Bakkerij. En onze kersverse fondsenwerver Monniek Leendertse was een eerste stap in de overdracht van het takenpakket van coördinator Ton Snepvangers, die volgend jaar met pensioen hoopt te gaan, aan een drietal opvolgers. Een uitgelezen moment om nog even stil te staan bij de vraag voor wie we het allemaal doen.

Grensgangers en randfiguren

Aan de hand van enkele verwijzingen naar de bijbel openen we het Jaarplan rond het thema "grensgangers en randfiguren". Bijna iedereen kent wel het plaatje van Ruth, aren lezend achter de maaiers. Een grensgangster en randfiguur die thuis kwam in haar nieuwe land. Ruth staat model voor de vreemdeling, de migrant, de vluchteling, de arme, die aan de rand van het goudgele akkerland de resten mag verzamelen van de graanoogst. Een mooier beeld voor de roeping en opdracht van gelovigen om oog te hebben en zorg te dragen voor de mensen in de marge van onze samenleving is nauwelijks te bedenken.

Het gouden randje

De Bakkerij heeft daarin in Leiden een eigen onvervangbare rol gekregen als diaconaal centrum in de stad. In een samenleving die soms karaktertrekken dreigt te vertonen van “Rupsje Nooitgenoeg”, waarin de graanvelden tot over de randen worden kaalgevreten en vluchtelingen en migranten regelmatig worden gezien als onwelkome profiteurs en lastpakken, zijn kerken de bewaarders en bewakers van het gouden randje van een humane samenleving, waar zo af en toe nog de glimlach voelbaar is van die ene God die juist oog heeft voor al het kwetsbare en het kleine.

De handen aan de ploeg

Temidden van alle wisselingen moet natuurlijk het werk van De Bakkerij gewoon doorgaan en is er ook in de overdracht aandacht voor het behoud van het open en gastvrije karakter van ons centrum voor mensen die met problemen en hulpvragen bij ons aankloppen. De bestaande projecten rond de individuele hulp, de zorg voor ongedocumenteerden, de diaconale inzet van jongeren en de steun aan ouderen worden met zorg, aandacht en de nodige creativiteit ook in 2022 weer begeleid door onze projectmedewerkers.

Er zijn weer plannen te over voor het nieuwe jaar. U kunt ze allemaal nog eens rustig nalezen in het Jaarplan 2022 dat u hier kunt downloaden. Met corona hopelijk op de terugtocht ontstaat er komend jaar weer ruimte voor iets nieuws. Voorbij het “oude normaal” wenkt alweer een nieuwe toekomst. Ook voor de mensen in en rond De Bakkerij. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in.