Steunpunt ongedocumenteerden Leiden

Begin 2021 is het Steunpunt voor Ongedocumenteerden uit Leiden van start gegaan. De vraag daarvoor kwam vanuit de gemeente nadat de plaatselijke belangengroepen die deze doelgroep al vele jaren ondersteunen aan de alarmbel hadden getrokken. Door het sluiten van de Bed-Bad-Brood-voorziening in een voormalig schoolgebouw in het Morskwartier is deze groep nogal plotseling op straat komen te staan. De meesten van hen hebben geen gebruik gemaakt van de regionale voorziening (LVV) in Rotterdam die als pilot project voor deze doelgroep dient.

Onrealistische verwachtingen

Enerzijds is dit begrijpelijk vanwege de vertrouwdheid met Leiden en de belangenorganisaties die hen hier ondersteunen. Anderzijds biedt het LVV Rotterdam maximaal een half jaar onderdak waarbij van ongedocumenteerden o.a. verwacht wordt dat zij aan terugkeer naar hun land van herkomst meewerken wanneer hun dossier geen juridisch perspectief biedt op een nieuwe procedure. Dit blijkt vaak een onrealistische verwachting. Zowel de groep voor wie alsnog een juridische opening gevonden wordt, als de groep die vrijwillig terug wil keren is relatief klein. Het grotere deel verkiest illegaal verblijf in een veilig land boven het terugkeren naar een onveiliger land.

Juridische opties, begeleiding en politieke aandacht

Met het Steunpunt beoogt Vluchtelingenwerk zowel de belangenorganisaties als de gemeente in Leiden te ondersteunen door de ongedocumenteerden in Leiden een grondige juridische analyse van hun situatie aan te bieden. Mocht een juridische opening gevonden worden dan wordt in samenwerking met een advocaat een nieuwe procedure voorbereid. Blijkt dat betrokkene veilig terug kan en ook wil keren, dan wordt daarin begeleiding aangeboden. Mocht geen van beiden mogelijk blijken dan wordt samen met de andere belangenorganisaties en gemeente verder naar oplossingen gezocht en wordt zonodig een signaal afgegeven richting de landelijke politiek.

Duurzame oplossing

Zoals al vermeld, valt een groot gedeelte van deze groep tussen wal en schip. Door het consequente ontmoedigingsbeleid van het Nederlandse asiel- en migratiebeleid is een verblijfstitel juridisch vaak niet meer haalbaar terwijl het terugsturen van betrokkene een duidelijke schending van mensenrechten oplevert. Door in samenwerking met de andere plaatselijke organisaties deze doelgroep beter in kaart te brengen hopen we bij te dragen aan het politiek zichtbaar maken van deze doelgroep, als ook van de noodzaak tot een duurzame oplossing te komen die deze medemens een menswaardig bestaan kan bieden.

Kilian van der Scheer

Steunpunt Ongedocumenteerden Leiden
Oude Rijn 44b, 2312 HG Leiden
(06) 82534259 
ma & di 10-15h
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwest