Roemenië en de coronacrisis

Voor het eerst sinds 1989 kon ik afgelopen jaar door de coronapandemie niet naar Targu Mures in Roemenië. Dat was voor beide partijen niet leuk. We hebben met onze vrienden daar door de jaren heen zoveel meegemaakt en opgebouwd, dat regelmatige bezoekjes er gewoon bij horen. Gelukkig kunnen we via mail, skype of gewoon een telefoontje goed met elkaar communiceren. 

Strijd tegen het virus

Begin februari ontving ik een brief van Ilona Fülop, directrice van het bejaardenhuis Casa Diaconala*), met info over de huidige situatie: aanvankelijk konden ze het coronavirus buiten de deur houden. Personeel was deels thuis in quarantaine, deels bleef het 14 dagen dag en nacht in het bejaardenhuis. Er was speciaal een grote slaapzaal ingericht. Maar in oktober ging het mis. Er zijn uiteindelijk 16 bewoners aan de gevolgen van het virus overleden en veel personeelsleden werden ernstig ziek. Desinfectiemateriaal, beschermende kleding en mondkapjes hebben ze van Hongarije gekregen. De huisarts mocht niet binnenkomen uit angst voor besmetting. De diagnose werd vaak gesteld via de telefoon. Zo zijn ze met de vele ernstig zieken alleen gebleven. Inmiddels, februari 2021, zijn alle bewoners en het personeel gevaccineerd.

Strenge regels, net als overal, dus bijna alles dicht!

In het Lidiahome, een kindertehuis naast het bejaardencentrum, kunnen de kinderen niet naar school en krijgen online les. Er zijn gelukkig voldoende middelen.
Het Picihuis, waar straatkinderen opgevangen worden, moest dicht. De kinderen kloppen nu aan bij het bejaardenhuis om hulp en voedsel. Zodra het huis weer open mag starten ze weer met bijles, maaltijden en andere hulp.
De ondersteuning van 160 arme grote gezinnen ging gewoon door: schoolmateriaal, voedsel, kleding, een klein beetje geld en hout voor de verwarming werd maandelijks uitgedeeld.
In de Leidse Straat, met vier huizen voor dakloze mensen, wonen nu vier gezinnen. De groentekassen hebben helaas stormschade opgelopen. Zodra het kan wordt alles gerepareerd en kan er weer groente gekweekt worden voor het bejaardenhuis en het Picihuis. 

Onverwachte hulp

Ilona kan rekenen op de hulp van een aantal trouwe medewerkers: twee mannen voor het zware werk, houthakken voor de CV, reparaties verrichten, boodschappen doen en distributie van hulpgoederen aan arme gezinnen. Ook van een secretaresse voor alle administratieve zaken en een predikant voor de ‘zielzorg’. De nieuwe keuken functioneert optimaal en de vrijgekomen ruimte in de kelder wordt opgeknapt en geschikt gemaakt voor opslag.
Vrijwilligerswerk en vrijwillig doneren is in Roemenië geen gewoonte. Toch ontving het bejaardenhuis 3000 kg tarwe, die werd doorgegeven aan een bakker die het huis dagelijks gratis vers brood brengt. Boeren in de omgeving schonken 1000 kg aardappelen en de ‘bosoffice’ (Staatsbosbeheer?) gaf 30 kuub hout voor de CV.

Uit Ilona’s brief

We willen dank zeggen aan de Protestantse gemeente van Noordwijk. We zijn erg dankbaar dat zij in de loop van vele jaren zorgden voor het functioneren van het Picihuis. Ook danken we Diaconaal Centrum De Bakkerij en De Carolusgulden voor alle hulp en ondersteuning en de fondsen die bijdroegen aan de (tweedehands) auto en medicatie in de zware coronatijd.

Nooit klaar

Ook in Roemenië veranderen dingen: nieuwe wetten en nieuwe regels verordenen dat er een nieuwe brandmeldinstallatie wordt aangelegd in het huis en een tank voor bluswater. Ook de badkamer op de bovenste verdieping is aan vervanging toe; geen overbodige luxe…..bittere noodzaak na 22 jaar. Hiervoor wordt nog financiering gezocht.
Het Casa probeert elk jaar weer met veel moeite de eindjes aan elkaar te knopen: een aantal ouderen kan de pensionprijs niet of maar gedeeltelijk betalen. Pensioentjes zijn niet toereikend en er is in Roemenië geen AOW…. Ook kinderen, die vaak in het buitenland werken, kunnen niet bijdragen omdat door de coronacrisis hun inkomen is weggevallen. En of er steun komt van de overheid is elk jaar weer spannend. Daar hebben ze geen diepe zakken, zoals wij in Nederland!

Bijdragen blijven welkom op rek  NL46 INGB 0000 0970 65 van Diaconie Protestantse Gemeente Leiden o.v.v. Roemenië.

Jacqueline Schoonwater

*) Het Casa Diaconala werd in de loop der jaren opgebouwd en vergroot met steun van diaconale acties vanuit de Leidse Diaconie, wijkdiaconieën, de Carolusgulden, de Rotary Leiden, Wilde Ganzen, andere landelijke fondsen en particulieren.