Diaconaal Weekend 2020: Laat ze niet vallen!

Dit jaar staat het Diaconaal Weekend in het teken van ongedocumenteerden in onze stad. Migranten zonder verblijfsvergunning zijn vanwege hun kwetsbare positie een makkelijke prooi voor uitbuiting door malafide werkgevers, huisjesmelkers of mensenhandelaren en hebben het zeker in coronatijd zwaar te verduren. 
Mensen zonder verblijfsdocument zijn ontheemd, hebben geen thuis, een onveilige woonplek, spreken vaak de taal niet van het land waar zij verblijven, hebben geen sociale zekerheid, geen toekomst en geen enkel recht op inkomen. 

Het werk van decennia de nek omgedraaid

Op 1 mei van dit jaar, midden in de eerste coronagolf, besloot wethouder Marleen Damen dat de Bed, Bad en Broodopvang (BBB) voor ongedocumenteerden in Leiden voortijdig gesloten moest worden. De laatste bewoners van de BBB werden verwezen naar een landelijke voorziening in Rotterdam en als ze dat niet wilden, was het hun eigen keus.

Half september liet de voorzitter van STUV, de Leidse Stichting voor Uitgeprocedeerde Vluchtelingen, die ook de BBB Leiden beheerde, weten dat deze organisatie per 1 januari 2021 na 22 jaar haar werkzaamheden zal beëindigen. Zij kunnen zich niet vinden in de sluiting van de zogeheten perspectiefwoningen en de nieuwe taakstelling van de gemeente om alleen nog dienst te doen als een juridisch loket voor ongedocumenteerden.

Daarmee is in enkele maanden tijd het belangrijkste deel van de structurele hulpverlening aan ongedocumenteerden, die we in de afgelopen decennia in onze stad, met name ook vanuit De Bakkerij hebben opgebouwd, vakkundig de nek omgedraaid. 

Falend beleid

Het stadsbestuur van Leiden, dat er prat op gaat de Stad van Vluchtelingen te zijn en elf jaar geleden nog als eerste stad in ons land het Charter for Compassion tekende, laat juist de meest kwetsbare groep onder de vluchtelingen als een baksteen vallen.
Inmiddels zijn de eerste oud-BBB-ers, die zich op advies van de gemeente Leiden in Rotterdam gemeld hadden, alweer teruggekeerd. Hun verblijf van zes maanden daar zat erop. Niets gewonnen en alles verloren, zelfs het dak boven hun hoofd.
Enkele ambtenaren leggen, als het meezit, nog wat noodverbandjes in de vorm van een tijdelijk onderdak. Ondertussen is het oude netwerk aan diggelen, moet de medische en psychische ondersteuning weer opnieuw worden opgestart en zijn mensen ongelofelijk aangetast in hun bestaanszekerheid.

In de afgelopen maanden heeft De Bakkerij samen met partnerorganisaties, zoals De Fabel van de Illegaal, stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden) en de Volle Evangelie Gemeente Oegstgeest, oud-BBB-bewoners en andere ongedocumenteerden extra ondersteuning geboden. Er is een speciaal noodfonds (LOF, Leids Ongedocumenteerden Fonds) ingericht en een actiecomité (COOL, Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden) van start gegaan om de belangen te behartigen van ongedocumenteerden in onze stad. 

Laat ze niet vallen!

Het thema van het Diaconaal Weekend 2020 is: “Laat ze niet vallen! – Geef Leidse ongedocumenteerden een humaan bestaan –“. 

Geen eenvoudig thema. We weten hoe met name de opvang van deze groep vluchtelingen in ons land vaak ter discussie staat. Vandaar dat we dit jaar een uitgebreide, zestien pagina's dikke themakrant uitgeven, onder de titel Krant zonder Papieren met nadere achtergronden, boek- en filmsuggesties rond dit onderwerp.