Ongekende stijging aanvragen Zomerbonnen

Ook dit jaar heeft De Bakkerij in samenwerking met Stichting Urgente Noden Leiden (SUN Leiden) weer Zomerbonnen uitgegeven voor huishoudens die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit jaar meldden 46 hulpverlenende instanties 1349 huishoudens aan, waaronder 581 alleenstaanden, 113 huishoudens bestaande uit twee of meer volwassen, 373 alleenstaanden met kind(eren) en 282 gezinnen met kind(eren). In totaal zijn met deze actie 4.565 boodschappenbonnen ter waarde van € 10 uitgereikt. Dat is ruim 1200 bonnen meer dan in 2019. Een ongekende toename van ruim 36% in één jaar tijd, die uiteraard vooral ook samenhangt met de gevolgen van de coronacrisis. 

Uit alle reacties blijkt dat de Zomerbonnen nog steeds meer dan welkom zijn. Zo kunnen mensen met minder inkomen in deze lastige tijden zich toch even iets extra’s veroorloven. 

Dankzij alle bijdragen van fondsen en particulieren zijn we samen met SUN Leiden er toch weer in geslaagd om aan alle aanvragen te kunnen voldoen.
Ter elfder ure konden wij nog een beroep doen op aanvullende fondsen om ook de enorme stijging van het aantal aanvragen nog te kunnen honoreren. 

Waarvoor heel veel dank!