Zorgwekkend voortgangsverslag Individuele Hulp

Temidden van een continu veranderend landschap van de zorg en hulpverlening in de regio, proberen de diaconieën in Diaconaal Centrum De Bakkerij via de Individuele Hulp nog een laatste vangnet te bieden aan mensen die buiten de boot vallen of door veranderende geldstromen in subsidieland in de kou komen te staan. In het Voortgangsverslag van de Individuele Hulp van De Bakkerij wordt in grote lijnen beschreven waar de schoen wringt, hoe mensen in de knel komen en ook de hulpverlening van de diaconieën op haar grenzen stuit.

In kleine portretjes van een aantal mensen die een beroep deden op de hulp vanuit De Bakkerij wordt in het verslag een inkijkje gegeven in de soms ontnuchterende werkelijkheid van de hulpverlening aan kwetsbare groepen in onze stad. Het Voortgangsverslag van de Individuele Hulp van juni 2019 kunt u hier downloaden en is zeker het lezen waard.