Jaarverslag 2018

Half mei verscheen het kleurrijke Jaarverslag 2018 van Diaconaal Centrum De Bakkerij. Het toverwoord van 2018 was “transitie”. Bij de lokale overheid en in hulpverleningsland was en is men nog steeds “in transitie”. Er zijn op het terrein van de zorg en hulpverlening diverse taken overgeheveld naar de lokale overheid. Vaak met een te krap budget, zodat een gemeente als Leiden voor een haast onmogelijke taak staat om alles goed te regelen.

Zorgen

Veel partnerorganisaties van De Bakkerij hebben te maken met structurele wijzigingen in de zorg en hulpverlening ten gevolge van gewijzigde geldstromen. Subsidies verschijnen en verdwijnen en daarmee ook partners in de hulpverlening. Het besef dat in die steeds wisselende stroomversnellingen ook de nodige kennis en ervaring dreigt weg te vloeien en kwetsbare groepen onverwacht in de kou komen te staan, dringt niet altijd tijdig tot de verantwoordelijke partijen door. Vandaar ook dat deze ontwikkelingen met argusogen worden gevolgd vanuit het kerkelijk hulpverleningscentrum aan de Oude Rijn.

Zegeningen

Naast zorgen telde het jaar 2018 ook heel veel zegeningen in ons werk vanuit het diaconaal centrum. In een beknopt jaaroverzicht schetsen we daar een beeld van. 
ondertussen waren er in het afgelopen jaar ook de nodige wisselingen in De Bakkerij zelf. Binnen het team van het centrum trad Tamara Breton in de voetsporen van Jacqueline Schoonwater, werd Carijn Westeneng de nieuwe projectmedewerker voor het jongerenproject M25 Leiden en nam Petra Akkerman de coördinatie over van het project Oma gaat op Stap. 

BijlageGrootte
PDF-pictogram jaarverslag_2018_bakkerij-web.pdf3.14 MB