Nieuwe Avondmaalsproject DEAL

Met Pasen start het nieuwe Avondmaalsproject DEAL, een project van Leidse studenten dat vrouwenin ontwikkelingslanden helpt, die actief hun leven willen verbeteren. DEAL werkt samen met lokale partnerorganisaties (NGO’s) om spaargroepen te vormen van zo’n 20 vrouwen. De vrouwen leggen wekelijks geld in in een gezamenlijk fonds waar zij volledig zeggenschap over hebben. Iedere vrouw kan geld uit dit fonds lenen om te investeren. De groep bepaalt een termijn waarin het geleende geld moet worden terugbetaald en de hoogte van de rente. Doordat ze het samen doen, groeit het vermogen snel en steunen ze elkaar. Daarnaast geeft DEAL ondernemerschaps- en vaardigheidstrainingen aan de vrouwen. Het doel is dat na drie jaar de spaargroep genoeg kennis heeft om onafhankelijk verder te gaan met hun (nieuwe) bedrijfjes en met hun spaargroep. 

Eigen keuzes

Eigen zeggenschap staat centraal: elke vrouw bepaalt zelf hoe ze haar spaargeld wil gebruiken. De leden van de spaargroep Twikatana A in Zambia hebben bijvoorbeeld een deel van hun geld geïnvesteerd in een moestuin. Hier verbouwen ze groenten, waar de leden van de spaargroep en de mensen van hun gemeenschap van profiteren. Een ander voorbeeld is Matieu Dabande, zij heeft een kraampje waar ze zelfgebakken beignets verkoopt. Met het verdiende geld betaalt ze het schoolgeld van haar drie kinderen.

Uw bijdrage

Van de opbrengst van het Avondmaalsproject van dit jaar wordt 90% besteed aan ondersteuning van een spaargroep, de resterende 10% aan reiskosten. Begeleiding van een spaargroep gedurende één jaar kost ca. € 1.000,-. Met € 3.000,- staat een spaargroep op eigen benen. Meer informatie vindt u in de Avondmaalsfolder in de kerken en De Bakkerij. 

U kunt bijdragen via rekeningnummer: NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantsegemeente Leiden o.v.v. DEAL