Paasbrodenactie 2019

Dit jaar worden er weer Paasbroden gebakken door Bakkerij Van Maanen. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën in De Bakkerij (RK en PgL). Een Paasbrood van 400 gram kost € 5,00. Daarvan komt € 1,50 ten goede aan De Bakkerij. U kunt in de weekenden van 16/17 en 23/24 maart (afhankelijk van uw eigen kerk) een bon voor een Paasbrood kopen. In het weekend van Palmzondag, 14 april 2019, kunt u met de bon het Paasbrood ophalen in uw wijk- of parochiekerk.

Bestelling via De Bakkerij

U kunt ook aan de balie bij De Bakkerij een bon voor een Paasbrood kopen of een bedrag van € 5,00 overmaken op bankrekening  NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. Paasbrood gevolgd door uw naam. Als u rechtstreeks bestelt via De Bakkerij kunt u uw Paasbrood afhalen op vrijdag 12 april tussen 09:00 en 12:30 uur bij ons centrum aan de Oude Rijn 44b te Leiden.

Een lange traditie

De Paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening van het Diaconaal Centrum in zijn huidige vorm. De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zware economische tijden maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen.  Met de bestelling van dit Paasbrood, zorgt u voor een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel en geeft u het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug.