Vrouwendag Leiden maakt het verschil

De Internationale Vrouwendag valt dit jaar samen met de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland!  Op welke manier vullen vrouwen tegenwoordig dit recht in? Het is aan iedere vrouw - ongeacht haar religie, educatie, cultuur, sociale achtergrond, land van herkomst, politieke overtuiging - om haar eigen belangen en die van anderen te behartigen. Het lijken simpele vragen: ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik doen'? De gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen is helaas nog geen realiteit, er valt nog veel te winnen. De groter vrijheid om te kiezen geeft vrouwen meer kansen om zich in te zetten voor wat zij belangrijk vinden. Zo kunnen ze een mooie toekomst  creëren voor hun medemensen en hun kinderen. Het doel van Vrouwendag is om elkaar te leren kennen, te inspireren en te ondersteunen in elkaars doelen.

Dit jaar is er een lezing van Prof. Dr. Ariadne Schmidt, bijzonder hoogleraar van de Magdalena Moons leerstoel aan de Universiteit Leiden, en vertellen vier vrouwelijke wethouders hoe zij het verschil maken in onze stad. Vervolgens worden er zes uiteenlopende workshops georganiseerd met als verbindend thema: "Wat jij wil, maakt het verschil". Meer informatie vindt u in de informatieflyer van de dag.

De Internationale Vrouwendag Leiden 2019 vindt plaats op zondag 10 maart a.s. van 13.00 tot 17.30 uur in het stadhuis van Leiden.
De toegangsprijs is € 2,50 en de dresscode is feestelijk!
 

BijlageGrootte
PDF-pictogram vrouwendag_2019_flyer_web.pdf1.75 MB