Even in de schijnwerpers bij de start van het nieuwe jaar

Foto's Melle van der Wildt

Zoals altijd was de traditionele Nieuwjaarsontmoeting in De Bakkerij weer gezellig druk! Peterhans van den Broek, voorzitter van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden, heette allen welkom en keek kort terug op 2018, een diaconaal jaar waarin veel gebeurde. Het afscheid van Jacqueline Schoonwater, die opgevolgd werd door Tamara Breton; Carijn Westeneng ging werken voor M25 Leiden/Regio en Petra Akkerman voor Oma gaat op stap.

Er werd in 2018 veel hulp gegeven, gezongen, gedanst, gewaakt voor vrede, gewandeld, speelgoed schoongemaakt, gevaren, gezeild, gekookt, kleding uitgezocht, met Oma op stap gegaan, ijs uitgedeeld, gebarbecued, Nemo in Amsterdam bezocht, een diaconale kalender uitgedeeld, geld ingezameld voor babyspullen in Nederland en moeder-kindbedden in Sri Lanka….zomaar een greep uit het Diaconie Bericht van november 2018!

Drie broodpenningen uitgereikt!

Nieuw dit jaar was de uitreiking van de Broodpenning. De eeuwenoude loden munt, waarmee de armen in vroeger tijden brood konden halen in de Armenbakkerij aan de Oude Rijn, nadat ze eerst op zondag naar de Bethlehemkerk, de armenkerk, waren geweest. De Broodpenning wordt nú uitgereikt aan personen of organisaties die zich op bijzondere wijze sociaal of diaconaal inzetten voor Leidenaren. Volgens een vernieuwde procedure deed een commissie een voorstel en het College van Diakenen besloot dit jaar drie Broodpenningen uit te reiken, ingelijst, met een kleine oorkonde.

Aan: Thijs van Varick, de motor achter het fietsproject in De Mors. Elke donderdagavond worden fietsen gerepareerd en kunnen mensen een praatje maken: praktische hulp, met aandacht voor de ander! Als diaken bij De Verbinding werkt Thijs mee aan allerlei activiteiten, zoals de Vrouwen-inloopmiddag, het Wijkplaatscafé, de Mobiele Theebrigade en eetgroepen. Kortom: een echte wijkdiaken!

Aan: het Nabestaandencafé, dat in 2015 op initiatief van begraafplaats Rhijnhof is opgezet. Om de zes weken worden bijeenkomsten gehouden voor nabestaanden, met steeds een ander thema. Het Nabestaandencafé dankt zijn succes aan de inzet van vrijwilligers die de bijeenkomsten organiseren. Kortom: omzien naar elkaar!

Aan: Wilbert van Erp, die al jarenlang actief is in de Caritas Instelling in Leiden en de Caritas Instelling van het Bisdom Rotterdam. Als voorzitter van de RK Diaconie van Leiden tekende hij in 2010 de samenwerkingsovereenkomst tussen de RK- en de Protestantse Diaconie. Hij leverde daarom een onvervangbare bijdrage aan de samenwerking tussen beide diaconieën. Hij investeerde veel tijd en energie in diaconale activiteiten, onder andere in de Stichting Straatpastoraat Leiden. Kortom: een echte diaconale bestuurder!

Aemosa

Vervolgens kreeg Elody Varkevisser het woord. Samen met Annemieke Haklander startte zij, beiden psycholoog, in april 2017 in De Bakkerij een eigen bedrijf Aemosa, dat sindsdien spectaculair groeide.

Aemosa, dat ‘verbondenheid’ en ‘in balans’ betekent, ondersteunt mensen met psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Doel is om samen het leven weer leefbaar te maken. Mensen met psychische problemen, zo vertelde Elody, lopen vaak vast in hun dagelijks leven. De begeleiders en coaches van Aemosa kozen voor een aanpak met veel persoonlijke aandacht. Ze kijken daarbij naar de gezonde kant van de mens, maar helpen daarnaast ook bij praktische zaken. Niet alleen worden bijvoorbeeld de zelfredzaamheid bevorderd of sociale vaardigheden ontwikkeld, ook worden er concretere zaken aangepakt als het weer in orde maken van financiën of een administratie. Het team is blij met hun plek in De Bakkerij, waar ze altijd binnen kunnen lopen bij de andere organisaties in het pand voor overleg en samenwerking.

Na een swingend lied door een van de coaches van Aemosa besloot Wilbert van Erp, het officiële gedeelte van de bijeenkomst, door na zijn dank voor de Broodpenning én de goede samenwerking van beide diaconieën, iedereen een zalig nieuwjaar te wensen.

Henriëtte van den Broek