De Pluizenkaart van "Oma gaat op Stap"

Foto's Carijn Westeneng

Als vrijwilliger bij Oma gaat op Stap ga je vooral voor de gezelligheid. Na enkele uitstapjes leer je je oma of opa een beetje kennen en krijg je soms het gevoel dat het wat minder goed gaat, al kun je er je vinger niet opleggen wat er nou precies aan de hand is. De afwas blijft wel erg lang staan, ze wordt wat vergeetachtig of hij is de laatste tijd wel erg somber. Je komt tenslotte thuis bij kwetsbare mensen die vaak nog zelfstandig wonen. De vrijwilligers van het project Oma gaat op Stap werden dinsdag 15 januari uitgenodigd om samen stil te staan bij dat onbestemde gevoel dat je soms krijgt tijdens je contact met je oma of opa. Welke signalen vang je op en wat kun je er vervolgens dan mee doen? 

Pluizenkaart

In De Bakkerij werd iedereen gastvrij ontvangen met koffie, thee en appelkruimelvlaai! Er waren een aantal afwezigen wegens ziekte - de griepgolf was gaande - maar met een enthousiast groepje mensen hebben we een mooie avond gehad.
Tijdens de kennismakingsronde werden wat ervaringen met de oma’s en opa’s gedeeld en aan de hand van wat concrete voorbeelden werd een Pluizenkaart besproken. Die kaart was ter voorbereiding van de bijeenkomst samengesteld door medewerkers van De Bakkerij in samenspraak met Katja Beerman van het Netwerk Levensvragen Leiden.
De Pluizenkaart van Oma gaat op Stap benoemt diverse aandachtsvelden of domeinen met wat signalen in de vorm van kernwoorden ter verduidelijking.
Met die woorden kun als vrijwilliger waar nodig wat helpen om vragen te formuleren, zorgen te verwoorden of problemen te signaleren, die de oma of opa waar je mee op pad bent zelf niet altijd even makkelijk kan benoemen. Als vrijwilliger kun je dingen soms vroegtijdig helpen signaleren en - in overleg met de oma of opa -  vragen of problemen voorleggen aan Petra Akkerman, de projectmedewerker van De Bakkerij, zodat zij bijvoorbeeld tijdig een passende vorm van hulpverlening kan benaderen. 

Vroeg signaleren kan problemen voorkomen

Ouderen willen anderen vaak niet belasten met hun problemen, maar als je je partner mist, heb je soms weinig mensen waar je je zorgen kwijt kunt. Vrijwilligers van Oma gaat op Stap kunnen met enige aandacht in een vroeg stadium dingen signaleren, zorgen delen of problemen helpen oplossen door tijdig dingen te melden bij de projectmedewerker van Oma gaat op Stap. Het laatste wat we willen is ons ongevraagd bemoeien met iemands leven, maar we willen wel alle kansen grijpen om iemands zorgen met wat extra aandacht en onderling overleg waar mogelijk te verlichten.

Dankbaar, verrijkend en soms ronduit komisch

Een van de aanwezigen, Astrid Krispijn, vertelde naar aanleiding van deze avond en haar ervaringen met Oma gaat op Stap: “Het is dankbaar werk wat je als vrijwilliger mag doen. En vaak ook reuze verrijkend, met soms echt komische momenten. Voor we naar huis gingen deelde coördinator Petra Akkerman aan ieder een klein glazen beschermengeltje uit, om ons op onze wegen (met en zonder oma of opa) te behoeden en te bewaren. Mooi!! We hadden een goede, leerzame en gezellige avond met elkaar! De Pluizenkaart gaan we zeker gebruiken!"

BijlageGrootte
PDF-pictogram pluizenkaart_web.pdf1.02 MB