Voor wie zal ik er vandaag eens zijn?

In het weekend van 10 en 11 november staat in de Leidse kerken de diaconie weer even extra in het zonnetje. Dit jaar is het motto van dit diaconaal weekend: Voor wie zal ik er vandaag eens zijn?
Diaconie is immers de dienst aan je naaste. Wij zijn allemaal geroepen om dagelijks oog te hebben voor de mensen om ons heen. Net als de barmhartige Samaritaan die zich spontaan geroepen voelde de gewonde man, die hij langs de kant van de weg vond, bij te staan. 

Domino-effect

Jaren geleden zag ik in een blad een klein stripverhaal dat zichtbaar maakte hoe één negatieve ervaring de dag kon verpesten van een heel gezin. 
Een afdelingschef geeft af op één van zijn werknemers. Thuisgekomen geeft die een veeg uit de pan naar zijn echtgenoot, die op haar beurt haar zoon afsnauwt. De zoon viert zijn frustraties bot op zijn zusje, die uit onmacht de hond onvriendelijk behandelt, die vervolgens achter de kat aan gaat.
Humor met een onderliggende boodschap over het negatieve sneeuwbaleffect van uitdijende frustraties. 

Wij proberen dit jaar met uw persoonlijke hulp en inzet precies een tegenovergesteld effect in Leiden op gang te brengen. Zou je met een simpel compliment, een eenvoudig vriendelijk woord of gebaar ook niet een omgekeerd domino-effect te weeg kunnen brengen?
Zoals de frustratie zich in onze maatschappij soms als een veenbrand weet te verspreiden, zo kunnen we samen met een beetje moeite wellicht ook aandacht, zorg en waardering zaaien in de wereld om ons heen.   

Diaconale kalender

Daarmee sorteren we dit jaar tijdens het diaconaal weekend al een beetje voor op het komende kerstfeest. Want daar kondigen engelenkoren Gods vrede aan voor alle mensen van goede wil. Om iedereen aan te sporen die goede wil ook zichtbaar te maken in de weken op weg naar Kerstmis, worden in alle kerken tijdens het diaconaal weekend kalenders uitgedeeld met voor elke dag een diaconale tip of suggestie. 

Zodat iedereen de weken na 11 november ook heel concreet antwoord kan geven op die vraag: 
voor wie zal ik er vandaag eens zijn?

Ton Snepvangers, Coördinator 
Diaconaal Centrum De Bakkerij