Kom dit jaar ook naar de Vredeswake!

De Vredeswake is een jaarlijks terugkerende activiteit van Diaconaal Centrum De Bakkerij, samen met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland. Een uur stilstaan bij vrede, een uur delen wat ons zorgen baart. Een uur bidden om respect en begrip. Een uur opstaan voor de zwakkeren. Een uur teken van verzoening zijn. Een uur samen voor de ander staan. 

We starten met het aansteken van de vredeskaars, waarna een kort welkomstwoord volgt en een intermezzo (muziek, zang, gedicht, toneel, dans….). gevolgd door stilte, afgewisseld door korte toespraken en momenten van bezinning. 

De Vredesweek heeft dit jaar als thema: ‘Generaties voor vrede’. Dit thema roept verschillende associaties op. Voor sommigen een zekere vermoeidheid: we zijn al zo lang onderweg, we werken al zo lang aan vrede en waar heeft het ons gebracht? Voor anderen verwijst het naar lang en hardnekkig volhouden. Maar: wat houdt ons op de been?

Duidelijk is dat participatie, het meemaken en meedoen aan vredesactiviteiten, essentieel is voor de overdracht van betrokkenheid bij vrede en vrijheid tussen generaties. Juist nu de polarisatie en verdeeldheid binnen Europese samenlevingen groeit, is die overdracht van vredesengagement van groot belang. Jong en oud: iederéén kan wat aan vrede doen!

U bent van harte welkom: vrijdag 21 september van 16 - 17 uur op het Stadhuisplein.