M25 Helden van de dag!

Foto's Han de Bruin (www.handebruinfotografie.nl)

Een held is iemand die uitblinkt door moed, een dapper man, een persoon die iets buitengewoons heeft gedaan, een rolmodel, een kampioen….

Door storm en wind

De 104 leerlingen van het Visser ‘t Hooft Lyceum Leiden die afgelopen vrijdag - gestoken in opvallende hesjes - mee deden met de Food on Wheels actie van M25 Leiden, waren allemaal toppers, de helden van de dag!
Door gure storm (bijna code Oranje!) en striemende regen lieten zij zich niet tegenhouden en trokken genadeloos van deur tot deur om producten in te zamelen voor de Voedselbank Leiden.
In Dirk aan de Langegracht en AH aan het Kooiplein werden mensen vriendelijk verzocht een extra boodschap te doen. In de Merenwijk, het Leidse Hout kwartier, de Professoren-en Burgermeesterswijk, Tuinstadwijk en Rijndijkbuurt was op maandag geflyerd om de huis-aan-huis inzamelingsactie onder de aandacht te brengen. 

Bolderkarren en bakfietsen vol

En dat was duidelijk goed gelukt: menigeen had flink extra ingeslagen want op vrijdag hingen her en der boodschappentassen met producten aan de voordeur of stonden tasjes en doosjes klaar in de gang om opgehaald te worden met bolderkarren, bakfietsen en ander transportmaterieel. De chauffeurs van de Voedselbank hadden er nog een hele kluif aan om de 136 volle kratten aan het eind van de dag weer allemaal op te halen.

De naweeën van een griepgolf

Een griepgolf onder de leerlingen maakte dat helaas enkele wijken onbezocht bleven, hoewel daar wél geflyerd was en sommige bewoners  écht op een bezoekje zaten te wachten om “van hun spullen af te komen”.
Met wat medewerking van mensen uit de wijk, geïmproviseerde inleverpunten en flexibiliteit zullen ook deze producten hun weg weten te vinden naar de meest behoeftigen van de stad: de 850 huishoudens die zijn aangewezen op de wekelijkse ondersteuning van de Voedselbank om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.