Bijna €30.000 euro Kerstbonnen in 2014

Begin december werd ook dit jaar weer de traditionele Kerstbonnenactie gehouden. De Kerstbonnen worden jaarlijks door de Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden en de Protestantse en Rooms Katholieke Diaconie in Diaconaal Centrum De Bakkerij uitgegeven. De bonnen gaan naar mensen of gezinnen, die het, ook in de ogen van hulpverleners, echt nodig hebben. Het zijn tegoedbonnen (van € 10), die vrij te besteden zijn in een grote supermarkt in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.

Aanmeldingen 2014

In 2013 werden 818 huishoudens aangemeld, die gezamenlijk in aanmerking kwamen voor 2717 bonnen. Het ging dat jaar om 256 alleenstaanden, 45 echtparen, 291 alleenstaanden met kinderen, 220 echtparen met kinderen en 6 gezinnen met meerdere volwassenen.

Dit jaar werden 927 huishoudens aangemeld, die in aanmerking kwamen voor een totaal van 2995 boodschappenbonnen, waaronder ook 35 bonnen voor de kerstinkopen van het Inloophuis Psychiatrie. Dit keer betreft het 364 alleenstaanden, 42 echtparen, 296 alleenstaanden met kinderen en 225 echtparen met kinderen.

De aanmeldingen kwamen in 2014 van de volgende organisaties, instellingen en geloofsgemeenschappen: Activite, De Binnenvest, Bureau Jeugdzorg, Brijder verslavingszorg, Cardea, Diaconie Franstalige Afrikanen, Diaconie Protestantse gemeente Leiden, RK Diaconie Leiden, Nu voor Later, Fabel van de Illegaal, GGZ Kep Team, GGZ Kinderen en jeugd, GGZ Rivierduinen, Stichting De Haardstee, parochiekern De Hartebrug, Inloophuis Psychiatrie, ICI Voorschoten, JES Rijnland, Kwadraad, Wijkgemeente Leiden Zuidwest, Leidse Binnenstadsgemeente, Leidse Studenten Ekklesia, Maranathawijk, Stichting MEE, Onderwijswinkel, Oriëntatiejaar, Stichting Radius, Rosa Manus, Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden, Sociaal Wijkteam Bos- en Gasthuisdistrict, Sociaal Wijkteam Noord, Sociaal Wijkteam Roodenburg, Sociaal Wijkteam Binnenstad-Noord, Volle Evangelische gemeente, Vluchtelingenwerk Leiden, Waalse Kerk Leiden, Stichting Urgente Noden.

We hopen dat ook de Kerstbonnenactie 2014 weer succesvol kan worden afgerond met voldoende financiële dekking.

Mocht u achteraf nog willen bijdragen? Giften zijn nog steeds van harte welkom op rekening:


NL46 INGB 0000 097065 van Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. Kerstcollecte 2014.