270 uur extra inzet dankzij de Tijdcollecte

Het is even wennen zo’n Tijdcollecte. Het initiatief van De Bakkerij en Stichting Present om tijdens het Diaconaal Weekend onder het motto “Wij gaan voor kwalitijd” i.p.v. een financiële collecte een appèl te doen op ieders persoonlijke tijd en aandacht, kwam voor sommige mensen, ondanks de aankondigingen in de kerkbladen, toch nog wat onverwacht. Toch zijn we heel blij met de opbrengst van de collecte.

Een heel mooi resultaat

Tijd is een kostbaar goed en eerlijk is eerlijk: het is even wennen en bijna een gewetensvraag als de vraag eenmaal aan je wordt voorgelegd. Toch zijn we voor zo’n eerste kennismaking met dit fenomeen van de Tijdcollecte allesbehalve ontevreden over het resultaat.
In totaal meldden zich 53 personen, waaronder twee groepen, die graag wat tijd willen vrijmaken ter ondersteuning van iemand anders. Al met al goed voor ruim 270 uur aan vrijwillige inzet: 32 dagdelen, 17 volledige dagen en vier personen die graag gespreid uren wilden investeren voor activiteiten binnen de eigen geloofsgemeenschap.

Een aanzetje

De wijkgemeente van de Marekerk in Leiden heeft al twee maal in samenwerking met Stichting Present een soortgelijke Tijdcollecte georganiseerd. En met veel succes. Wij hopen dat de kennismaking met deze vorm van inzameling ook andere wijkgemeenten en parochiekernen een impuls geeft om zo’n Tijdcollecte vaker te organiseren.

Stichting Present neemt in de loop van 2015 contact op met de mensen die zich tijdens het Diaconaal Weekend hebben aangemeld. In overleg wordt dan gekeken hoe de tijd en talenten die zij beschikbaar hebben gesteld op een goede manier kunnen worden ingezet ter ondersteuning van anderen.