Lekker Gezond Goedkoop centraal tijdens Diaconaal Weekend

Soms is je budget erg krap of woon je alleen en schiet het er  wel eens bij in om wat uitgebreider en met aandacht te koken. Of je hebt problemen met je gezondheid en de bijbehorende diëten ontnemen je het plezier om iets lekkers klaar te maken. In dat geval wil het project Lekker Gezond Goedkoop een steuntje in de rug bieden.

Dit project, dat begin 2013 experimenteel van start ging onder de werktitel “Cuisine Anti Crise”, is een initiatief van ds. Françoise Weber van de Waalse Kerk in Leiden, samen met Cello, een samenwerkingsverband van Leidse huisartsen en diëtisten, en wordt ondersteund vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij. Het project kent twee trajecten:

a. Verzamel-Gezond-Actie

Een initiatief om binnen de Leidse kerken producten te verzamelen ter aanvulling van het bestaande voedselpakket van de Voedselbank. Het gaat om voedingsmiddelen die daarin op dit moment nog ontbreken voor de bereiding van uitgebalanceerde gezonde maaltijden.

De Voedselbank biedt haar cliënten wekelijks een goed verzorgd pakket, maar is daarbij afhankelijk van het bestaande aanbod. In dat aanbod zit niet alles wat nodig is voor gezonde maaltijden, zoals  bijvoorbeeld eiwitrijke producten:  vis, vlees en peulvruchten. Binnenkort wordt de Verzamel-Gezond-Actie bij de Leidse kerken geïntroduceerd met een poster, flyer en een lijst van de benodigde producten. Via deze gerichte inzameling kunnen de Leidse kerken een bijdrage leveren aan een verbeterd voedselpakket voor de cliënten van de Voedselbank Leiden. In het pakket van de Voedselbank wordt ook een uitnodiging meegegeven voor deelname aan de kook-ateliers van Zinvol Koken.

b. Zinvol Koken

Kook-ateliers van drie bijeenkomsten waarin telkens zes deelnemers leren een goedkope en gezonde maaltijd te bereiden met eenvoudige ingrediënten. Er is aandacht voor voeding en gezondheid, budgetbeheer, leefstijl en levensvisie. Zinvol Koken is vooral bedoeld voor mensen die door geldzorgen, gezondheidsproblemen of een groeiend sociaal isolement op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om hun kook- en eetgewoonten op een creatieve manier en in een gezellige omgeving te verbeteren. Het wil mensen al doende leren minder afhankelijk te zijn van hulpverlening zodat ze weer de regie over hun eigen leven krijgen. Een kook-atelier start zodra er een sponsor gevonden is en een passende locatie waar voldoende ruimte en faciliteiten zijn om te koken en gezamenlijk te eten.   

In de opstartfase van het project hebben bijv. de Waalse Kerk, de Oud Katholieke Kerk en de Stichting Community Service Rotary Leiden al een atelier financieel ondersteund.

Diaconaal Weekend 2013

Tijdens het Diaconaal Weekend van 9 en 10 november a.s. vraagt Diaconaal Centrum De Bakkerij extra aandacht voor beide trajecten van het project Lekker Gezond Goedkoop. Naast informatie over het project worden er ook enkele activiteiten georganiseerd waar belangstellenden kennis kunnen maken met de werkwijze van de kook-ateliers. Hier vindt u het programma op onze website.