Paasbrodenactie 2013 weer prima verlopen

De Paasbrodenactie van De Bakkerij kon ook dit jaar weer rekenen op veel belangstelling.
Door gestegen grondstofprijzen waren de kosten per brood aanzienlijk hoger, maar met een totaal aantal bestellingen van 501
broden was de netto opbrengst (mede dankzij extra giften voor deze actie) dit jaar toch nog € 900,--.

De opbrengst komt weer ten goede aan het hulpverlenende werk van de Diaconie Protestantste gemeente Leiden en de Rooms Katholieke Diaconie Leiden. We zijn zowel de gulle gevers als alle mensen die zich ingezet hebben voor de organisatie van deze actie weer heel dankbaar voor de getoonde betrokkenheid en inzet.