Tentoonstelling Oorlog en Kinderen geopend

Kunstenares Latife Ugur temidden van het publiek bij de opening van haar tentoonstelling in De Bakkerij

In samenwerking met Diaconaal Centrum De Bakkerij opende de Stichting Guney op woensdag 20 februari 2013 aan de Oude Rijn 44 b/c te Leiden onder grote publieke belangstelling de tentoonstelling “Oorlog en Kinderen”. Edgar Polak van Bureau Discriminatiezaken memoreerde in zijn openingswoord het belang van de aandacht voor deze problematiek juist ook in onze tijd.

De tentoonstelling
De tentoonstelling toont diverse schilderijen van kinderen in oorlogssituaties. De werken zijn van de hand van mevrouw Latife Ugur, die via deze schilderingen aandacht vraagt voor het schrijnende lot van deze kinderen, dat in zo’n schril contrast staat ten opzichte van de omgeving waarin onze eigen kinderen opgroeien.

Mevrouw Latife Ugur
Mevrouw Ugur is vier jaar geleden gestart met haar schilderscarrière en heeft inmiddels twee jaar bezig met scholing. Tot voor kort was haar werk te zien in tentoonstellingen van meerdere kunstenaars. Dit wordt de eerste zelfstandige expositie van haar eigen werk.

Latife Uger zelf aan het woord 
Mijn naam is Latife Ugur, ik ben van Turkse afkomst en in 1974 als heel jong meisje met mijn familie naar Nederland gekomen.
Hier heb ik zowel leuke en slechte ervaringen gehad. Sinds ruim vier jaar ben ik met schilderen bezig. Hierv
oor volg ik een schildercursus.
Ik heb gekozen voor dit thema, kinderen en oorlog, omdat ik vind dat alle kinderen uit de hele wereld recht hebben op een goed leven. Ze hebben allen, ongeacht ras en religie, recht op een veilig land waar ze kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen om een goed mens te worden. Kinderen van nu zijn onze toekomst later. Zij gaan er straks voor zorgen dat het goed gaat met de wereld zodat ons leven op aarde leefbaar voor iedereen kan zijn. Om dit te kunnen realiseren hebben zij het recht om veilig en gelukkig op te groeien.

Steun aan kinderen uit Syrië
Het werk wordt ook te koop aangeboden. De opbrengst komt grotendeels ten goede aan kinderen die het geweld in Syrië zijn ontvlucht. Op die manier hoopt mevrouw Ugur naast morele steun ook op materiële wijze een heel concrete bijdrage te leveren aan de verbetering van het lot van kinderen in oorlogssituaties.

U bent van harte welkom
Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit deze bijzondere tentoonstelling te komen bezichtigen in Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c te Leiden (open tijdens werkdagen tussen 9:30 en 16:30 uur).

Stichting Guney
De Stichting Guney stimuleert mensen met talent en met name allochtone (huis)vrouwen om de samenleving waarin zij staan een blik te gunnen in hun leven. Wat beweegt hen, waar worden zij door geraakt en op welke wijze zijn zij betrokken bij ontwikkelingen in onze maatschappij?
De ervaring leert dat veel vrouwen beschikken over onvermoede talenten, maar dat zij niet altijd de mogelijkheden vinden of krijgen om die te ontwikkelen. De Stichting Guney wil via samenwerking met andere organisaties in Leiden juist deze groep graag ondersteunen om hun talenten verder te ontwikkelen.