Kerstbonnenactie 2012: aanvragen gegroeid, maar ook uw steun!

De Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden en de diaconieën van Diaconaal Centrum De Bakkerij zijn ook in 2012 weer overstelpt met aanvragen voor Kerstbonnen in de decembermaand. In totaal kwamen er dit keer 746 aanvragen binnen, met name voor huishoudens met kinderen. Het totaalbedrag dat aan kerstbonnen werd uitgegeven was dit jaar: € 28.400,-. Opnieuw een stijging van ruim 12% ten opzichte van vorig jaar.

De Kerstbonnen worden jaarlijks door SUN Leiden en De Bakkerij uitgegeven op basis van aanvragen vanuit de professionele hulpverlening, parochies en wijkgemeenten, aan mensen die het financieel moeilijk hebben of aan de rand van de samenleving staan. Kerstbonnen zijn tegoedbonnen, die vrij te besteden zijn in een grote supermarkt in Leiden. Even wat extra financiële ruimte voor de feestdagen in december.

Al met al is het bedrag voor de Kerstbonnenactie in de afgelopen 4 jaar met ruim 60% gestegen. In 2009 betrof het nog een bedrag van € 17.720,- . Ondanks de enorme groei in de afgelopen jaren is het ons nog altijd gelukt om het benodigde geld bijeen te brengen, dankzij de hulp en extra inspanningen van fondsen, de opbrengst de Kerstcollecte in de Protestantse gemeente Leiden en particuliere giften in de decembermaand.
Met name het aantal en de omvang van particuliere giften is in 2012 gegroeid, zodat we ook dit jaar gelukkig weer alle aanvragen konden honoreren. We zijn alle gulle gevers heel dankbaar voor hun steun!