Steun onze Kerstbonnenactie 2012

Ook dit jaar worden er vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij op basis van aanvragen vanuit de professionele hulpverlening, parochies en wijkgemeenten, weer kerstbonnen uitgegeven aan mensen die het financieel moeilijk hebben of aan de rand van de samenleving staan. Kerstbonnen zijn tegoedbonnen, die vrij te besteden zijn in een grote supermarkt in Leiden. Even wat extra financiële ruimte voor de komende feestdagen in december.

Vorig jaar werden de diaconieën en SUN weer overstelpt met aanvragen voor kerstbonnen. In 2009 noteerden we een stijging van ruim 50% ten opzichte van het jaar daarvoor en in 2010 steeg het aantal aanvragen opnieuw met zo’n 20%, om in 2011 zelfs uit te komen op een totaalbedrag van € 25.000,-. Dankzij vele giften van fondsen en particulieren konden alle aanvragen toch gehonoreerd worden.

We verwachten dat ook dit jaar het aantal aanvragen nog zal stijgen. De Protestantse Diaconie, de RK Diaconie en de Stichting Urgente Noden (SUN) werken, zoals gezegd, ook dit jaar samen bij de distributie van de kerstbonnen. SUN heeft daarvoor een budget van € 15.000,-  ter beschikking gesteld. Voor de rest van het bedrag wordt een beroep gedaan op bijdragen van diaconieën en parochiële caritas instellingen uit de regio, fondsen, bijdragen van particulieren en de diaconale Kerstcollecte 2012 van de Protestantse gemeente Leiden.

Ook uw bijdrage is van harte welkom op giro 97065, t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. Kerstbonnenactie 2012.