Makaazi ya Imani feestelijk geopend

Wethouder Roos van Gelderen verricht de broodnodige openingshandelingen voor het nieuwe opvanghuis - foto: Melle van der Wildt

Terwijl de voordeur nog met krantenpapier dichtgeplakt werd, verzamelde zich op de stoep voor Stalpaerthof 23 een aantal belangstellenden en buurtgenoten. Zij kwamen op vrijdagmiddag 16 november bijeen in afwachting van de opening van Makaazi ya Imani, Swahili voor Huis van herwonnen geloof en vertrouwen, het opvanghuis van de Diaconie Franstalige Afrikanen Leiden (DFA).

Volgens John Steegh, voorzitter van de Stuurgroep van de DFA, zijn er in en rond Leiden zo'n 500 Franstalige Afrikanen. Voor een belangrijk deel zijn het uitgeprocedeerde, veelal technisch onuitzetbare asielzoekers, zonder recht op werk, inkomen of vast onderdak in ons land. Zij verkeren soms in schrijnende omstandigheden, leven op straat of worden opgevangen door landgenoten. Dat zet huishoudens onder druk en roept allerlei diaconale en pastorale vragen op. De DFA in De Bakkerij had daarom dringend behoefte aan een opvanghuis voor deze mensen.

Conciërge Jan van Houwelingen geeft Iza, één van de cliënten van de DFA, een spoedcursus laminaat leggen - foto: Ton Snepvangers

In Imani kunnen zij even tot rust komen, nadenken en beslissingen nemen over hoe ze verder moeten met hun leven. Woningbouwvereniging De Sleutels verhuurt de woning voor een diaconale prijs en vele vrijwilligers van de protestantse en rooms-katholieke Diaconie van Leiden knapten de woning op. Voor de inrichting kwamen giften binnen, ook in natura.

Wethouder Roos van Gelderen sprak namens de Gemeente Leiden haar waardering uit voor de diaconieën, die 'helpen waar geen helper is'. Hoewel van goede wil, kan de Gemeente, gebonden aan regels, dat gat nu eenmaal niet opvullen. Ook de buren complimenteerde zij met hun betrokkenheid en het warme welkom.

Roos van Gelderen wenste de bewoners in Imani een goede tijd toe in de hoop dat er daarná weer een toekomst voor hen is. Vervolgens onthulde zij het naambord van het huis en stapte zij door het krantenpapier van de voordeur naar binnen. Daarmee was Makaazi ya Imani geopend.

Binnen een drukte van belang bij het gastvrije onthaal met Afrikaanse hapjes - foto: Melle van der Wildt

Binnen ontmoetten alle belangstellenden en betrokkenen elkaar bij een drankje en Afrikaanse hapjes en kon het huis bezichtigd worden. Daar hingen welkomstkaarten en kindertekeningen, door kerkgangers en kinderen geschreven en gemaakt in het diaconale weekend van 11 en 12 november.

Imani kan aan vier cliënten tegelijk voor drie maanden onderdak bieden. Bovendien woont een vrijwillige medewerker van de DFA in het pand met het oog op de opvang van de gasten, het dagelijks beheer en de goede contacten met de omwonenden. Tijdens hun verblijf in Imani worden cliënten geplaatst in een coachingstraject van Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord en verwezen naar de Voedselbank Leiden.