Uitbreiding Casa Diaconala begonnen

Eind juli is begonnen met de aanbouw van de nieuwe vleugel van het bejaardenhuis Casa Diaconala in Targu Mures in Roemenië. Een deel van de tuin van het ernaast gelegen kinderhuis Lidiahome werd uitgegraven voor de fundering. Met de winter in aantocht, waarin het wel 20 graden kan vriezen, wordt er nu hard gewerkt om een en ander klaar te maken.

Het is de bedoeling dat het huis straks plaats biedt aan 65 bejaarden en dat het daarmee verder kan zonder structurele financiële steun vanuit het buitenland. De Leidse Stichting De Carolusgulden droeg € 100.000 bij voor de verbouwing.