Diaconiepagina Leids Kerkblad, juli 2012

Gevraagd: vrijwilligers met een plus!

Vorig jaar april zijn de voorbereidingen getroffen om het project SchuldHulpMaatje in Leiden en Leiderdorp (SHML) van de grond te trekken. Inmiddels een project met een professionele uitstraling.

SHML is een project waarbij getrainde vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen met financiële problemen. Ook voor schuldpreventie. Het project - een interkerkelijk initiatief - wordt landelijk ondersteund door onder meer Kerk in Actie en het Landelijk Katholiek Beraad. De getrainde vrijwilligers worden meestal gewoonweg ‘maatjes’ genoemd. De maatjes werken samen met professionele instellingen voor schuldhulp, gemeente en maatschappelijke instellingen.
SHML is 6 februari van dit jaar formeel aan de slag gegaan. Dit gebeurde op een kick-off meeting samen met de Stadsbank van Leiden/Leiderdorp. Met 19 getrainde en gecertificeerde maatjes aan het werk. Cliënten stromen toe: half april zijn er al 17 cliënten.

Ik heb grote waardering voor de maatjes die niet alleen ‘ervoor gaan’, maar ook een gedegen deskundigheid laten zien. Vrijwilligers met een plus. Cliënten die bij een eerste ontmoeting depressief zijn, een zeer gelaten indruk maken of angst in de ogen hebben, zie je door hun zorg na een paar weken weer opveren en moed vatten. Prachtig!

Helaas is de hulp die SHML nu kan doen maar een druppeltje op de gloeiende plaat. Dit als je je bedenkt dat alleen al de Stadsbank 600 tot 800 cliënten per jaar ‘doet’…Om aan de vraag een beetje te kunnen voldoen willen dit jaar we 20 nieuwe vrijwilligers trainen. Wilt u ook ‘maatje’ worden? Dan kunt u zich opgeven via SchuldHulpMaatje[at]VoorElkaarLeiden[dot]nl of de landelijke website www.schuldhulpmaatje.nl.

Johan de Gier
Coördinator SHML

Ontdekking van de Diaconie Franstalig Afrikanen

Moeder en dochterAfgelopen 12 mei heeft het team van de Diaconie Franstalig Afrikanen zich in Diaconaal Centrum De Bakkerij gepresenteerd aan haar doelgroep en belangstellenden. Het bescheiden feestje had als motto: “kom en ontdek”. Zo’n 70 mensen zijn afgekomen op de Afrikaanse hapjes en (deels live) muziek. Via een swingende PowerPoint presentatie is verteld waar de Diaconie voor staat en wat zij doet: een platform bieden voor hulp aan Franstalig Afrikanen, een plek waar zij in hun eigen taal hun verhaal kwijt kunnen en zorgen kunnen delen, een plaats waar zij gehoord worden en waar zij op basis van eigen talenten en kwaliteiten, levenshoudingen en gelovige inspiratie hulp vinden om de regie over hun eigen leven weer op te pakken en op hun beurt anderen te ondersteunen. De Diaconie Franstalig Afrikanen wil helpen waar geen helper is of waar bestaande hulp tekort schiet. Het was een mooie middag, gevuld met vriendschap, ontmoetingen en ontdekkingen. U komt de volgende keer toch ook?!

NB: van 9 juli t/m 17 augustus is de Diaconie Franstalige Afrikanen (DFA) gesloten op di. en vr. Tijdens deze periode is de DFA telefonisch bereikbaar van ma. t/m woe. van 9-12 uur. Contact op afspraak. Tel.: 071 – 5144965, E-mail: info[at]debakkerijleiden[dot]nl

Carolusgulden steunt opnieuw Casa Diaconala

Woensdag 23 mei 2012. Een stralende dag, ik was net aan het werk, alles kwam weer tegelijk. Tussen wat telefoontjes kwam het verzoek even terug te bellen naar de heer Slakhorst van Stichting De Carolusgulden. Of ik even langs wilde komen: “ spring maar op je fiets dan zet ik de koffie aan. Ik wil je even iets vertellen en toelichten… En een kwartiertje later belandde ik op het kantoor van De Carolusgulden.

Twee jaar geleden, bij de oprichting van Stichting De Carolusgulden, kregen we (i.c. de diaconale organisatie Fundatia Lazarenum), een donatie van € 15.000 voor de bejaarden in Roemenië. Tijdens het maken van de financiële verantwoording daarvan en de contacten over en weer werd duidelijk dat we voor de uitbreiding van het Casa Diaconala in Targu Mures best nóg een aanvraag mochten doen. En toen Ilona Fulop, directrice van het bejaardenhuis, in november 2011 in Leiden was, werd er met enkele bestuursleden van De Carolusgulden een afspraak gemaakt om daarover te praten.

In Roemenië werden vervolgens vele papieren ingevuld, vergunningen aangevraagd, heel veel stempels gezet en een begroting en een aangepast ontwerp gemaakt. De hele papierwinkel namen we mee naar Leiden na ons laatste bezoek aan Targu Mures begin mei.

Op het kantoor van De Carolusgulden lag op die woensdag 23 mei de brief klaar, die aan het bestuur van de Fundatia Lazarenum gestuurd zou worden als antwoord op hun aanvraag: een bijdrage van € 100.000 voor de uitbreiding van het bejaardenhuis. Daar was ik wel even stil van. Want dat betekent dat men met de bouw kan starten en dat er binnenkort ruimte geboden kan worden aan 65 bejaarden en dat het huis daarna verder kan zonder structurele steun vanuit het buitenland.

Voor het totaal van de bouw is 450.000 euro nodig, maar als er één schaap over de dam is volgen er vaak meer en daar is goede hoop op. In juli hopen we met de jongeren van M25 Roemenië ons steentje bij te dragen aan de bouw. We houden u op de hoogte.

Jacqueline Schoonwater

Stichting De Carolusgulden is in 2010 ontstaan na de verkoop in 2008 van Rosenborch in Leiden, een woongebouw voor ouderen. Overeenkomstig de statuten van de stichting Rosenborch komt de opbrengst van de verkoop geheel ten goede aan het wonen en welzijn van ouderen. De Carolusgulden heeft als belangrijkste doel: het financieel ondersteunen van projecten, activiteiten en initiatieven die leiden tot verbetering van het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in Leiden en in ontwikkelingslanden.

Sponsoractiviteiten voor Roemenië

De deelnemers aan de M25 Roemenië werkvakantie organiseerden in de afgelopen weken verschillende acties om geld in te zamelen voor de projecten in Targu Mures. Belangrijkste doel is de aanschaf van een groentekas in de Leidse Straat. Er werd een sponsorloop gehouden in april en op Koninginnedag werden spulletjes verkocht.

Sponsorloop in de duinen

Sommige deelnemers vertelden in hun kerk over de reis en wat ze van plan waren te gaan doen in Roemenië. Spontaan kregen zij flinke bijdragen! In Noordwijk werd op zaterdagmiddag 9 juni een kleine fancy fair gehouden, met als resultaat een fantastische opbrengst van 700 euro. De zaterdagavond voor Vaderdag werden door de jongeren 27 doe-het-zelf-ontbijtjes rondgebracht, en dat bracht 118 euro in het laatje. Tenslotte verzorgden de reizigers de lunch voor de artiesten van het Gouden Pet Festival en mensen die daarbij binnenliepen in De Bakkerij.

De teller stond half juni op 2700 euro. Giften zijn nog steeds welkom op rekening 97065, t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. Sponsoractie Roemenië.

Eindresultaat Imkerproject

In een vorig nummer berichtten we dat het Avondmaals- en Jubileumproject van De Bakkerij € 3700,- opbracht. Dat bedrag is echter nog gegroeid: de eindstand voor het Imkerproject in Eritrea is € 5934!

Jong! – jongerenpagina Leids Kerkblad, juli 2012

Maatschappelijke stageweek voor 22 leerlingen uit 3 VMBO

Verslag van een jongere zoals wij volwassen het graag zouden zien…

“Vet! Een hele week in het thema van ‘De Vluchteling’, ik neem maar een bus eerder zodat ik op tijd op De Bakkerij ben.” Maandagmorgen 21 mei, kwart voor negen, de jongere komt inderdaad op tijd en tot zijn verbazing is de hele groep er al. Allemaal staan ze in de rij om zich aan te melden. Ze krijgen vragen over hun naam, leeftijd en met welk vervoermiddel ze naar Leiden zijn gekomen. Er wordt zelfs een vingerafdruk genomen. “Hmm”, denkt de leerling, “zo moet een vluchteling zich dus voelen als die in een vreemd land aankomt.”

Maatschappelijke stageTijdens de presentatie van Stichting Vluchtelingenwerk begint het een beetje duidelijk te worden voor de jongere. Oorlog is niet de enige reden waarom mensen vluchten. Er zijn ook nog politieke redenen, in sommige landen mag je niks zeggen ten nadele van de overheid. En er zijn ook landen waar je seksuele voorkeur reden kan zijn dat je je leven niet veilig bent. Het persoonlijke verhaal van de vluchteling die aanwezig is, zet de jongere verder aan het denken: “Wat als ik nou moet vluchten?” Na de presentatie ondervinden de jongeren in een spel hoe het is om buitengesloten te worden of wanneer je je moet aansluiten bij een nieuwe groep mensen. Het schijnt dus van twee kanten te moeten komen, willen mensen zich in een ander land thuis voelen.

De volgende dag staat de jongere weer enthousiast te wachten op wat komen gaat. Opruimen, inpakken, slopen, sjouwen. Een dag de handen uit de mouwen en een groot pand leegruimen. De spullen gaan deels naar Vluchtelingenwerk, deels Roemenië en een deel gaat naar de weggeefwinkel. Aan het einde van de dag is de jongere moe, moe maar voldaan. Je doet het tenslotte om andere mensen te helpen, zo’n maatschappelijke stage.

“Maar, als mensen uitgeprocedeerd zijn, dan is het toch logisch dat ze terug moeten, ik vind dat niet gek hoor.” De mening van de jongere botst nu toch wel een beetje met het verhaal dat Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen vertelt. Het is toch gek dat als de procedure afgelopen is en de vluchteling terug moet, dat dan een organisatie ze toch opvangt. De mening van de jongere wordt bijgesteld als de Zeven Werken Van Barmhartigheid voorbij komen. “Tja, ‘de vreemdeling opnemen’, dat klinkt eigenlijk best goed, of je nou gelooft of niet.”

De leerlingen maakten ter evaluatie deze houten panelen met foto’s, teksten en plaatjes

Donderdag is de favoriete dag van de jongere. De hele groep organiseert die dag een spelletjesmiddag voor de kinderen van het AZC in Katwijk. Het is mooi weer, er komen zo’n 75 kinderen en de jongere ziet dat het goed is. “De kinderen een leuke middag bieden, juist omdat ze in zo’n situatie zitten, dat is mooi. Dat ga ik vaker doen, iets organiseren voor mensen die dat nodig hebben, gewoon, in mijn eigen tijd, zonder dat het verplicht wordt vanuit school.”

M25 Leiden