Diaconiepagina Leids Kerkblad, maart 2012

Bijenkorven van het Imkerproject in Eritrea

Imkerproject afgesloten

Het Imkerproject, Avondmaalsproject én Jubileumproject van de 25-jarige Bakkerij loopt af met Pasen 2012. Doel van het Imkerproject is om gezinnen van oorlogsslachtoffers in Eritrea te helpen aan bijenkasten, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien met de verkoop van de honing. Dankzij een startsubsidie van Stichting Tsinaat (hulp aan gehandicapten in Eritrea) en Cordaid hadden aanvankelijk 30 gezinnen bijenkasten. Het was de bedoeling dat dat met de opbrengst vanuit Leiden 60 gezinnen zouden worden. Via de uit Eritrea afkomstige Terhas Semere, bestuurslid van de Stichting Tsinaat en initiatiefneemster van het Imkerproject, werden we op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Zij bracht enkele malen een bezoek aan Eritrea.

Eind februari kwam er bericht van The Eritrean National War Disabled Veterans’ Association (ENWDVA) dat het volgende inmiddels gebeurd is. Het Eritrese Ministerie van Landbouw zorgt, na overleg met de ENWDVA, voor de levering van meer bijenkorven en bijenkolonies voor een schappelijke prijs. Er werden 32 gezinnen geselecteerd, die in aanmerking kwamen voor de bijenkasten. Zij kregen van deskundigen van het Ministerie een training in het houden van bijen. Er werden 64 bijenkorven gekocht en langzamerhand zijn die in gebruik genomen, afhankelijk van het goede seizoen en de beschikbaarheid van bijenkolonies. De opbrengst van het Imkerproject is meer dan geweldig! Tot nu toe is ruim 14.000 euro ingezameld, waarvan €3700 euro via de Avondmaalscollecte; de rest via particuliere initiatieven, extra aandacht in wijken en parochies en giften van particulieren. Uit naam van de gezinnen van oorlogsslachtoffers in Eritrea hartelijk dank aan alle gevers!

Diaconie Franstalige Afrikanen van start

Tot voor kort hadden we in Diaconaal Centrum De Bakkerij nauwelijks zicht op de woon- en leefomstandigheden van de groep Franstalige Afrikanen. Het is, ook naar eigen zeggen, een groep die moeilijk aansluiting vindt bij de Nederlandse samenleving en nauwelijks de weg weet te vinden naar de hulpverlening. Begin 2011 is daar, dankzij verkennend onderzoek van een stagiair in De Bakkerij, verandering in gekomen. We weten nu dat er zo’n 400 Franstalige Afrikanen in de regio verblijven waarvan één derde geen verblijfsvergunning heeft. De Bakkerij kent inmiddels een ongekende aanwas van acute individuele hulpvragen van Afrikaanse mensen die soms in schrijnende omstandigheden verblijven in Leiden of omgeving. Zij worden veelal opgevangen door hun landgenoten. Dat zet huishoudens onder druk en roept allerlei diaconale en pastorale vragen op.

Tijdens ruim 200 contacten hebben we in de afgelopen maanden onder de Franssprekende Afrikanen een enorme variëteit aan hulpvragen en problemen gesignaleerd:

 • uitgeprocedeerde onuitzetbare asielzoekers en de omgeving die hen tijdelijk probeert op te vangen;
 • gebrek aan eerste levensbehoeften, zoals onderdak, voeding en kleding;
 • behoefte aan sociale contacten voor mensen die in een isolement dreigen te raken;
 • toegang tot de juiste medische zorg en juridische hulp;
 • behoefte aan steun bij opvoedingsproblemen, door de groeiende kloof tussen de eerste en tweede generatie Franstalige Afrikanen;
 • noodzaak van psychische en psychiatrische hulp binnen een gemeenschap die soms geneigd is klachten toe te schrijven aan de invloed van kwade geesten;
 • behoefte aan gemeenschapsvormende activiteiten en manieren om te integreren in de Nederlandse samenleving;
 • vragen rond geloof, zingeving en toekomstperspectief.

Daarom is op 1 maart het project Diaconie Franstalige Afrikanen Leiden e.o. gestart, met twee projectmedewerkers en twee vrijwilligers (zie: Twee nieuwe projectmedewerkers).

Van Pasen 2012 tot Pasen 2013 is de Diaconie Franstalige Afrikanen Leiden e.o. ook Avondmaalsproject van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden. De bij dit Avondmaalsproject behorende folder ligt in de kerken en in De Bakkerij.

Bijdragen voor dit nieuwe Avondmaalsproject zijn welkom op rekening 97065 van Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. Diaconie Franstalige Afrikanen.

Twee nieuwe projectmedewerkers

Dankzij de financiële hulp van het Skanfonds en de Diocesane Caritas Instelling van het Bisdom Rotterdam heeft De Bakkerij met ingang van 1 maart 2012 twee parttime medewerkers aangesteld voor de diaconale hulp aan Franstalige Afrikanen en de voorbereiding van een eigen Diaconie voor en door Franstalige Afrikanen in de nabije toekomst. Lees verder

Dagboek van een projectmedewerker

In rond de 125 woorden die beschrijven waar een regionaal projectmedewerker van M25 Leiden zich mee bezighoudt: • Het organiseren van een maatschappelijke stageweek voor leerlingen van 3 VMBO van het Teylingen College in Noordwijkerhout in het kader van het thema ‘De Vluchteling’ • Een kennismaking tussen jongeren en cliënten van De Binnenvest waarbij ze een panorama-tekening maken van Leiden • Contacten leggen met parochies en gemeenten in Rijnsburg, Oegstgeest en Leiderdorp om nieuwe M25-groepen op te zetten • Ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke stage-activiteiten voor Leidse VO-leerlingen i.s.m. maatschappelijke organisaties • Bedenken van spelvormen omtrent de Zes Werken van Barmhartigheid • Website van M25 up-to-date houden • Nieuwsgierig geworden? Kijkt u dan op www.m25leiden.nl voor meer informatie • Rond de 125 woorden schieten namelijk te kort om u een duidelijk beeld te geven…

...aldus Jeroen Ernst, regionaal projectmedewerker M25 Leiden

Ontmoeting voor vrouwen rond ZORG

Dit jaar deed De Bakkerij niet mee aan de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Wél wordt er dit jaar door De Bakkerij en Stichting Arabische Vrouwen Narcis een ontmoeting voor vrouwen georganiseerd op zaterdag 21 april in De Bakkerij. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk vrouwen uit allerlei culturen elkaar ontmoeten rond het thema ZORG, een thema met vele facetten: vrouwen zorgen vóór en hebben zorgen óm man en kinderen, maar ook voor hun ouders en familie, hier en in het land van herkomst. Vrouwen zijn mantelzorgers. Hebben vrouwen zorgen om de toekomst? Of maken zich nergens zorgen over? Hoe moeten vrouwen ontzorgen? Op het programma staan:

 • een quiz over gewoontes en gebruiken
 • een gesprek over stellingen
 • een speakerscorner en een wensmuur
 • een modeshow en muziek

Het zorgen voor kinderen wordt concreet in een actie voor een weeshuis in Marokko: met een mini-rommelmarkt en de verkoop van hapjes en drankjes.

Zaterdag 21 april in De Bakkerij van 14.00 tot 19.00 uur.
Toegang: € 2,50 inclusief hapjes.

Grote kledinginzameling: kleding en schoenen voor Kinshasa

Tot uiterlijk 11 april kunt u kleding en schoenen inleveren in De Bakkerij, voor mensen in Kinshasa in Congo. De Stichting ‘Steun kinderen met bloedarmoede in Kinshasa’ heeft hulp gevraagd. Aan de onrust in Congo, na de presidentsverkiezingen begin december 2011, is nog steeds geen einde gekomen. Veel jongeren en ouderen die ziek zijn en bloedarmoede hebben worden hierdoor zwaar getroffen. De medicijntoevoer wordt belemmerd waardoor ze geen goede medicatie meer krijgen voor hun behandeling. De Stichting vraagt niet alleen om inzameling van paracetamol, foliumzuur en medische eerste hulpmiddelen, maar ook is er dringend behoefte aan kleding en schoenen. Met de ZWO-commissies en MOV-groepen steunt De Bakkerij dit kleine project. U kunt uw bijdrage tot 11 april 2012 afgeven in De Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c in Leiden.

Voor info: diaconaal werker Jacqueline Schoonwater, tel. 071 – 5144965, jschoonwater[at]debakkerijleiden[dot]nl

Jong! – jongerenpagina Leids Kerkblad, maart 2012

M25 ontmoet De Binnenvest

Panoramatekening met de mooie plekken van Leiden - foto Jeroen ErnstVier leden van de cliëntenraad van De Binnenvest en zeven jongeren van M25 Leiden maakten dinsdag 6 maart kennis met elkaar. De kennismaking is een voorbereiding op de rondleiding door Leiden die georganiseerd wordt door de cliëntenraad en M25 Leiden. De jongeren worden meegenomen op een tocht door de stad waarbij de verschillende locaties van De Binnenvest worden bezocht.

Zoals bij iedere ontmoeting tussen mensen die elkaar nog niet kennen, gaat iedereen in het begin bij iemand zitten die ze al kennen, dat is wel zo prettig. Aan de hand van twee sleutels van hun sleutelbos, vertelden de aanwezigen iets over zichzelf. Een fietssleutel omdat Joost alles op de fiets doet, een sleutel die gebruikt wordt voor het werk of de huissleutel waar Lausanne over vertelt. Op die manier werd er toch net iets anders verteld dan wanneer je antwoord moet geven op de vraag ‘Vertel eens iets over jezelf’.

Als de informatie over De Binnenvest gegeven is en er over en weer wat persoonlijke vragen gesteld zijn, wordt het tijd om aan de slag te gaan. De opdracht: een panoramatekening met daarin de mooie plekken in Leiden, volgens de jongeren en de cliëntenraad. Ouahiba vindt bijvoorbeeld de Burcht het mooiste plekje en Hannah fietst graag ’s morgens over het plein voor het Centraal Station. Het resultaat was dat Leiden opnieuw ingedeeld werd én dat de scheiding tussen de jongeren aan de ene kant en de cliëntenraad aan de andere kant doorbroken werd doordat ze samen een deel van het panorama tekenden. Kennismaking op een creatieve manier!

BijlageGrootte
PDF-pictogram bakkerijfolder.pdf1.34 MB