Diaconiepagina Leids Kerkblad, oktober 2011

Wordt het weer brood en soep uitdelen?

Diaconie in een veranderende samenleving

Op zaterdag 12 november 2011 organiseert Diaconaal Centrum De Bakkerij ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan een speciaal Jubileumsymposium in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Leiden, rond het thema: Wordt het weer brood en soep uitdelen? Lees verder

Het geheim van De Bakkerij

Op 12 november 2011 zal de jubilerende Bakkerij het stripboek ‘Het geheim van De Bakkerij’ uitgeven. De strip, gemaakt in samenwerking met striptekenaar Geert de Sutter, maakt op een eigentijdse manier aan jong en oud duidelijk wat de inspiratie is van een diaconaal jongerenproject als M25 Leiden. Op het symposium van 12 november is de striptekenaar aanwezig om uw exemplaar te signeren. Misschien een idee voor een inspirerend (december-)cadeau?

Tot 1 november a.s. kan iedereen een schitterend hardcover exemplaar bij voorintekening bestellen door € 10 over te maken op rekening 97065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Geheim van De Bakkerij. Lees verder

Jubileumfilms klaar

Van maart tot augustus heeft filmer Arie Oliehoek gewerkt aan een jubileumfilm over De Bakkerij. Hij werd daarbij vanuit de diaconie geassisteerd door Henriëtte van den Broek, die de logistiek, de interviews en de voice-overs voor haar rekening nam. De jubileumfilm ‘Rondom De Bakkerij’ werd voor het eerst vertoond op de Open Monumentendagen en later tijdens de bewonerslunch aan werkers en vrijwilligers in De Bakkerij. Van 10 organisaties (Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden, Vluchtelingenwerk ZHN, Stichting Present, Voedselbank Leiden e.o., het Oriëntatiejaar, Exodushuis Leiden, Stichting De Binnenvest/Stichting Straatpastoraat, Stichting Arabische Vrouwen Narcis, Dress for Success Leiden en de Gemeente Leiden) zijn bovendien korte filmpjes van 5 minuten gemaakt, voor voorlichtings- en PR doeleinden. In het kader van 25 jaar De Bakkerij geven de films op dynamische wijze een treffend beeld van de diaconale inzet in, vanuit en rond De Bakkerij anno 2011!

Zilverling

Sinds 1 september 2011 werkt Jeroen Verkaik van Zilverling twee dagdelen per week op een flexplek in de kantoortuin in De Bakkerij. Zilverling is, aldus de eigen website (www.zilverling.com), een vernieuwer op het gebied van vrijetijdsbesteding voor senioren. Het biedt een programma aan onder de naam Zicht op Licht waarbij de deelnemers gevraagd wordt om hun kennis, kwaliteiten en interesses in te zetten tijdens het programma. Een combinatie van activiteit, delen van ervaringen met anderen, zelfreflectie en persoonlijke groei.

Open Monumentendagen: Op water en brood

Open Monumentendagen: op water en brood - foto: Ton Snepvangers

Met de enthousiaste steun en inzet van zo’n 30 vrijwilligers heeft De Bakkerij tijdens de Open Monumentendagen (10 en 11 september) ruim 2000 mensen ontvangen! Vooral de speciale jubileum bootpenning (die kopers van een Paasbrood al eerder kregen) zorgde ervoor dat velen de weg naar De Bakkerij wisten te vinden en de boot namen naar een volgende bestemming. Een constante stroom van bezoekers kreeg een rondleiding, keek met bewondering naar BuitenGewoon, een serie prachtige foto’s van Christiaan Zielman over vergeten groepen in onze samenleving, zag hoe kunstenaars van Kunst en Vliegwerk werkten aan schilderijen met het thema Helpen en bekeek de jubileumfilm Rondom De Bakkerij. Met veel voldoening kijken we terug op twee drukke, gezellige dagen!

Vredeswake

Van 17 t/m 25 september was het Vredesweek. Het motto luidde dit jaar: ‘Elk mens een veilig bestaan’. De werkgroepen van ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkeling) en MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) van de protestantse en rooms-katholieke kerken organiseerden dit jaar samen de Vredeswake op woensdag 21 september (Internationale Dag van de Vrede) op het Stadhuisplein van 16.00 tot 17.00 uur. Ruim honderd belangstellenden waren daarbij aanwezig.

Ton Snepvangers overhandigt Roos van Gelder de petitie - foto: Henriëtte van den Broek

Onder hen vertegenwoordigers van kerken, vluchtelingenorganisaties, de werkgroepen MOV en ZWO, organisaties uit De Bakkerij, maar ook een flinke delegatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen en cliënten van Damien Pakasa. Halverwege de Vredeswake werd een petitie aangeboden aan wethouder Roos van Gelderen. In haar reactie gaf zij aan bereid te zijn om op korte termijn in gesprek te gaan met betrokken kerken en vluchtelingenorganisaties om de concrete problemen rond de opvang van uitgeprocedeerde onuitzetbare vluchtelingen samen aan te pakken. Alles bij elkaar was de Vredeswake Leiden 2011 een heel inspirerende en succesvolle bijeenkomst.

Imkerproject

Om verdubbeling van de opbrengst van het Imkerproject door Cordaid mogelijk te maken, werd alvast de ingezamelde € 4400,- overgemaakt naar Cordaid, dat zelf nog zo’n € 2000,- in kas had voor het project. Na verdubbeling werd, tot grote vreugde van de Stichting Tsinaat, € 13.160,- overgemaakt naar Eritrea. Een geweldig resultaat! Het Imkerproject helpt gezinnen van gehandicapte oorlogsslachtoffers in Eritrea met bijenkasten, om zo in hun onderhoud te kunnen voorzien.

Dubbel jubileum Oriëntatiejaar!

Op 22 september vierde het Oriëntatiejaar het 25-jarig jubileum met een inspirerend minisymposium over ‘het puberbrein binnenstebuiten’. Tegelijkertijd was coördinator Ans van der Valk 25 jaar verbonden aan de organisatie. Een dubbele felicitatie waard! Het Oriëntatiejaar, een van de eerste organisaties in De Bakkerij, leidt jonge werklozen en voortijdige schoolverlaters toe naar werk of een opleiding. Via het ervaringsleren worden jongeren op weg geholpen. Ruim 80% stroomt succesvol uit naar werk en/of een opleiding.

Cursus SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is een landelijk initiatief dat ook in Leiden van start gaat. Het is een aanvulling op de al aanwezige lokale instanties voor schuldhulpverlening. Goed toegeruste en gecertificeerde vrijwilligers uit kerken en andere particuliere instanties gaan als SchuldHulpMaatje ondersteuning bieden aan mensen met financiële problemen. Het is de bedoeling dat nog dit jaar 10 opgeleide SchuldHulpMaatjes aan het werk gaan. De eerste belangstellenden voor de 3-daagse cursus (29 oktober, 5 en 12 november) hebben zich al opgegeven. SchuldHulpMaatje Leiden wordt gecoördineerd door Voor Elkaar Leiden.

Voor informatie: Johan de Gier, SchuldHulpMaatje[at]VoorElkaarLeiden[dot]nl of www.voorelkaarleiden.nl

Serve the Citydagen Leiden

Op 18 en 19 november organiseert Voor Elkaar Leiden weer Serve the Citydagen. Vrijwilligers gaan dan aan de slag bij mensen of organisaties die met een probleem zitten, geen helpende handen om zich heen hebben, te weinig geld hebben om iets ‘te laten doen’ en geen andere oplossing weten. Het kan variëren van onderhoud van een speeltuinvereniging tot een wandelingetje maken of een kopje koffie drinken met een bejaarde. Als u iemand weet die hulp nodig heeft, of als u zelf met vrienden, buren, studiegenoten of kerk wilt meehelpen, kunt u dat z.s.m. melden bij Jan Kruidhof: jankruidhof[at]voorelkaarleiden[dot]nl

Jong! – jongerenpagina Leids Kerkblad, oktober 2011

Meedoen met M25 Leiden?

Op dinsdag 27 september 2011 kwam een groep leerlingen van het Stedelijk Gymnasium, met hun docente, naar De Bakkerij. In het kader van hun maatschappelijke stage maakten zij kennis met M25 Leiden en met projectmanager Thijs van der Horst. Er werd gebrainstormd over mogelijke acties en concrete plannen. Tot slot ging de groep op de foto in De Bakkerij en op het bruggetje over de Oude Rijn.

De foto komt in het stripboek ‘Het Geheim van De Bakkerij’ te staan. Deze strip, over een reis in de tijd van twee deelnemers van M25 Leiden, verschijnt op 12 november.

Je kunt een schitterend hardcoverexemplaar bestellen door € 12,- over te maken op rekeningnr. 97065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Geheim van De Bakkerij. Effe doen!

M25 Leiden heeft op dit moment al 20 deelnemers, die binnenkort aan de slag gaan. In het diaconale project wordt je uitgedaagd, ondersteund en actief gemaakt om praktische hulp te bieden aan kwetsbare groepen in de samenleving. Of je christelijk, islamitisch, hindoestaans of niet gelovig bent, dat maakt niet uit. Hoofddoel van M25 Leiden is jou aan den lijve te laten ondervinden dat vrijwillige inzet voor anderen, die het vaak wat minder hebben dan jijzelf, ook voor jezelf verrijkend is, inspirerend kan zijn, confronterend en uitdagend.

Meedoen of meer weten: www.m25leiden.nl