Diaconiepagina Leids Kerkblad, september 2011

Uitdagend programma van De Bakkerij tijdens Open Monumentendagen

Tijdens de Open Monumentendagen van 10 en 11 september 2011 pakt De Bakkerij dit jaar uit met een speciaal programma in het kader van het 25-jarig jubileum van het diaconaal centrum. Lees verder

Roemeense en Nederlandse jongeren samen aan de slag

Ondanks de hitte van zo’n 35 graden is er door de jongeren van M25 Roemenië deze zomer in en rond Targu Mures weer heel wat werk verzet. In de Leidse Straat, waar dakloze gezinnen onderdak vinden, zijn er stenen gebakken en greppels gegraven, is er geschilderd en schoongemaakt en geklust in het nieuwe huis waar binnenkort bewoners intrekken. In het bejaardenhuis Casa Diaconala is kleding gesorteerd. De voorraadkamer kreeg een goede beurt en de ramen werden gezeemd. De was werd gestreken en de tuin opgeknapt. Een onverwachts transport met 250 dozen kleding bracht nog meer werk aan de winkel. Stenen van een slooppand werden afgebikt voor hergebruik bij de nieuwe aanbouw van het Casa. In het Picihuis voor straatkinderen werd schoongemaakt en met de kinderen gespeeld. Verder maakte de groep ook een dienst mee in de Burchtkerk en zocht daarnaast verkoeling in het zwembad, ging karten en maakte enkele uitstapjes.

Een welkom door de Roemeense jongeren

Twaalf jongeren uit Leiderdorp en Noordwijk reisden deze zomer naar Targu Mures in Roemenië. Onder de noemer van M25 Roemenië gingen zij daar aan het werk. Jojanneke Dekker (jeugdwerker protestantse gemeente Noordwijk en Leiderdorp) en vrijwilliger Mirjam Varkevisser reisden mee als leiding. Joyce Bikker en Jeroen Ernst gingen als leiding mee om met name de Roemeense jongeren te begeleiden. Jacqueline Schoonwater coördineerde de reis, het werk in de projecten en onderhield het contact met de Fundatia Lazarenum, de Roemeense partnerorganisatie van De Bakkerij.

In een voorbereidingsreis in mei was al contact gelegd met 10 leerlingen van de Bolyaschool. Zij gingen in de maanden daarna naar de projecten, het Casa Diaconala, het Picihuis en de Leidse Straat om te helpen. In juli verwelkomden zij de Nederlandse jongeren en namen hen mee op een rondwandeling door de stad.

Vanaf dat moment werkten in M25 Roemenië Roemeense en Nederlandse jongeren intensief samen. Na een aarzelend begin leerden ze elkaar snel kennen en trokken ze ook na het werk met elkaar op. Een groot succes, omdat de Roemeense jongeren gaandeweg inzien dat vrijwilligerswerk zinvol en belangrijk is. Dat ze dat zelf óók kunnen. Ook voor de volgende zomer wordt weer contact gelegd met scholieren.

Van de € 4000 die met sponsoracties opgehaald werden werd o.a. een grasmaaier en ophoogzand gekocht voor de Leidse Straat. Het Casa werd verrast met twee strijkijzers, wasmanden, een grote pan en een partytent. Het vervoer van de groep en een bijdrage voor de projecten werd ook betaald van het sponsorgeld.

Ondanks dat hier en daar vooruitgang te zien is blijft de situatie in Targu Mures nog steeds zorgelijk. De krottenwijk Cold Valley en de vele hulpvragen bij de Fundatia Lazarenum illustreren dat maar al te goed! In een paginagroot artikel noemt een journaliste in een interview met Jacqueline Schoonwater de hulp uit Leiden een druppel in de oceaan, maar wel een druppel die voor de direct betrokkenen vaak een wereld van verschil maakt.

Imkerproject: de tussenstand

Het Imkerproject, Jubileumproject van de 25-jarige Bakkerij én Avondmaalsproject tot Pasen 2012, loopt alweer een tijdje. Doel van het Imkerproject is om gezinnen van oorlogsslachtoffers in Eritrea te helpen en van bijenkasten te voorzien, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dankzij een startsubsidie van Stichting Tsinaat (hulp aan gehandicapten in Eritrea) en Cordaid hebben op dit moment al 30 gezinnen bijenkasten. Met de opbrengst vanuit Leiden hopen we dat dat 60 gezinnen worden. Deze zomer bracht Terhas Semere, bestuurslid van de Stichting Tsinaat en initiatiefneemster van het Imkerproject, een bezoek aan het project in Eritrea. De bijenkasten worden goed verzorgd en leveren honing op. Bij haar vertrek werd zij getrakteerd op ongedesemd brood met honing uit het project.

Vrouwen die de imkercursus volgden

Intussen groeit de opbrengst van het project gestadig. In het vorige kerkblad meldden we dat de voorlopige opbrengst van het afscheid van hoogleraar Infectieziekten Peterhans van den Broek € 1501,- bedroeg. Uiteindelijk is dat opgelopen tot € 3000,- !! Vanuit de protestantse wijkgemeente Leiden Zuid-West kwam een bedrag van € 700,-, ingezameld bij de gemeentemaaltijden. Met een voorlopige opbrengst half augustus van € 4400,- zal het streefbedrag zeker gehaald worden.

Vredesweek in teken van recht op veilig bestaan

Van 17 t/m 25 september wordt er aandacht gevraagd voor de Vredesweek 2011. Het motto luidt dit jaar: ‘Elk mens een veilig bestaan’. Gezien de berichtgeving in de media rond de rellen in Engeland, de dramatische aanslagen in Alphen a/d Rijn en Noorwegen, de berichten uit de Hoorn van Afrika en de schrijnende situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in onze eigen regio, een heel actueel thema. Lees verder

Symposium 12 november 2011

Om vast te noteren in uw agenda: op zaterdag 12 november wordt door De Bakkerij een symposium georganiseerd ter afsluiting van het jubileumjaar. Welk antwoord hebben de protestantse en rooms-katholieke diaconieën van Leiden en hun partnerorganisaties op de maatschappelijke koers die Nederland inslaat? Wat betekent het dat de sociale zekerheid afneemt, waardoor veel minder mensen recht hebben op ondersteuning door de staat? Moet de diaconie daarop reageren met ouderwetse liefdadigheid? Kortom: Wordt het weer brood en soep uitdelen? Drie sprekers vertellen het verhaal van de veranderende maatschappij, de gevolgen van landelijk beleid voor welzijn en zorg in de stad Leiden en van 25 jaar diaconale hulpverlening in De Bakkerij. Lees verder

Kantoortuin klaar

Met de komst van de Adviesraad WMO naar de oude predikantskamer in De Bakkerij verhuisden het secretariaat van de diaconieën en de diaconaal werkers naar een ruimte daarnaast. De werkers die dáár het veld moesten ruimen hebben een werkplek gekregen in het tot kantoortuin verbouwde voormalige dienstencentrum dak- en thuislozen. Daar zijn ook een paar flexplekken, bijvoorbeeld voor stagiaires. Achter de kantoortuin zijn twee spreekkamers; de douche- en wasruimte voor de daklozen werd opslagruimte voor de diaconieën.

Transport klaargemaakt

Een van de spreekkamers die langzamerhand vol stond met zakken kleding, werd met hulp van een aantal vrijwilligers, waaronder 4 jongeren van M25 Roemenië, leeggehaald. De kleding werd gesorteerd en verpakt in dozen. T.z.t. zal de hele vracht in overleg met de Roemeense partners naar Roemenië gaan.

Jong! – jongerenpagina Leids Kerkblad, september 2011

Het Geheim van De Bakkerij

Twee jongeren van M25 Leiden, Saadia en Jacko, maken een avontuurlijke reis door de tijd en zien hoe door de eeuwen heen op de plek van het tegenwoordige Diaconaal Centrum De Bakkerij op allerlei manieren de Werken van Barmhartigheid van Matteüs 25 in praktijk zijn gebracht. Hun gids en plaaggeest op de reis is, naast een eigenwijze rat, ook een broodmuntje uit 1777, dat de armen in die tijd konden inwisselen voor een brood in de Armenbakkerij. Gedurende hun reis door de tijd worden de jongeren uitgedaagd om zelf de Werken van Barmhartigheid te doen en zo weer de weg terug te vinden naar het heden.

Dat is in het kort het kleurrijke stripverhaal van striptekenaar Geert de Sutter. In november 2011 zal De Bakkerij deze strip uitgeven, als stripboek, maar later ook als applicatie voor mobiele telefoons en tabletcomputers.

De strip op papier en als app maakt op een toegankelijke en eigentijdse manier aan jongeren duidelijk wat de inspiratie is van een diaconaal jongerenproject als M25 Leiden, en laat op beeldende wijze zien in welke eeuwenlange traditie zij staan van kerkelijke inzet voor kwetsbare groepen in de samenleving.