Vredesweek in teken van recht op veilig bestaan

Van 17 t/m 25 september wordt er aandacht gevraagd voor de Vredesweek 2011. Het motto luidt dit jaar: ‘Elk mens een veilig bestaan’. Gezien de berichtgeving in de media rond de rellen in Engeland, de dramatische aanslagen in Alphen a/d Rijn en Noorwegen, de berichten uit de Hoorn van Afrika en de schrijnende situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in onze eigen regio, een heel actueel thema.

Vredeswake Leiden 2011De werkgroepen van ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkeling) en MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) van de protestantse en rooms-katholieke kerken organiseren dit jaar samen de speciale Vredeswake op woensdag 21 september (de Internationale Dag van de Vrede) op het Stadhuisplein van 16.00 tot 17.00 uur.

Op zondag 18 september is er in alle Protestantse en Katholieke kerken gelegenheid om een petitie te tekenen, waarin wij de lokale overheden oproepen om zich in te zetten voor een veilig bestaan voor alle mensen, man en vrouw, jong en oud, legaal of illegaal. Niet alleen voor eigen burgers, maar ook voor vreemdelingen en vluchtelingen in onze stad en regio. Deze petitie zal na de Vredeswake aan het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden worden aangeboden.