Diaconiepagina Leids Kerkblad, mei 2010 - Pinksternummer

Veel vrouwen deden mee!

‘Meedoen’ was het thema van de Internationale Vrouwendag op zondag 7 maart j.l. Het Vrouwennetwerk Leiden, waarin samenwerken de Stichting Arabische Vrouwen Narcis, de Stichting Meander, een Soedanese vrouwengroep en de Diaconie organiseerde deze middag in De Bakkerij.

Enthousiast meedoen met de lachyoga - foto: Henriëtte van den Broek

Het was een middag van goede geuren, vrolijke kleuren, muziek, lach en contact. Touria Mammar, voorzitter van Narcis, heette ruim 100 vrouwen welkom. Zij vertelde over de historie van de Internationale Vrouwendag (officieel 8 maart), die sinds 1978 ook in Nederland gevierd wordt. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen. Wethouder Gerda van den Berg sprak over ‘meedoen in Leiden’. In haar interactieve toespraak daagde zij de vrouwen uit om te zeggen wat we in Leiden met elkaar moeten regelen, zodat meer vrouwen mee kunnen doen aan de samenleving. Vrouwen hebben meestal een groot sociaal netwerk en vervullen vele verschillende rollen. Het risico om daarbij overbelast te raken wordt tegenwoordig beter afgeschermd, maar wat zou de gemeente Leiden kunnen doen om het voor vrouwen nog beter te regelen?

Vanuit de vrouwen kwamen vervolgens vele suggesties die de wethouder meenam naar de gemeente, met de belofte ermee aan de slag te gaan. Na het officiële gedeelte werden er vier workshops gegeven. Vooral die van de lachyoga en de Afrikaanse dans waren een groot succes. De muntthee en de lekkere hapjes vonden gretig aftrek. De afsluiting met een Marokkaanse disco was een feest van kleurige en schitterende gewaden, hoofddoeken, en muziek. Kortom: een middag waarop de aanwezige vrouwen elk op hun eigen manier aan meededen.

Colour your mind festival kleurrijker dan ooit

Zondagmiddag 21 maart vormde de Pieterskerk een kleurrijke waaier van mensen van allerlei nationaliteiten, culturen en levensbeschouwingen, en organisaties, die zich op verschillende manieren inzetten voor mensen van verschillende culturele achtergronden, levensbeschouwingen en seksuele geaardheid. De belangstelling voor het festival was, met ruim 2000 bezoekers, groter dan ooit.

Burgemeester Lenferink opende rond 13.00 uur het festival en benadrukte de rijkdom van verschillende mensen, culturen en levensbeschouwingen in een stad als Leiden. Hij verwees ook kort naar de politieke ontwikkelingen in ons land en de opkomende intolerantie ten aanzien van andere culturen en religies. Na zijn openingstoespraak begon het opzwepende Afrikaanse ritme van Djembé Defi. Bij de ingang konden bezoekers voor € 2 een armbandje kopen, waarmee naar believen geproefd kon worden van de talloze gerechten en hapjes.

Er was een expositie van honderd Goudkistjes te bewonderen, verzorgd door Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord en Leiden Stad van Vluchtelingen, en een tentoonstelling van twintig foto’s rond het thema ‘Kleurrijk Leiden’ die meedongen naar de hoofdprijs van de fotowedstrijd van het festival.

Amnesty Leiden vertoonde een doorlopend filmprogramma, clown Bloony en jongeren van M25 Leiden vermaakten de kleintjes met verhalen, ballonnenkunsten en schmink, en voor jongeren was er een klimmuur van zeven meter hoogte opgesteld in het gebouw van de monumentale Pieterskerk en een Street Art-Atelier.

Niet alleen de kleintjes genoten van clown Bloony - foto: Peter van Mulken

De Afrikaanse ritmes werden opgevolgd door Joodse muziek van Spiel Klemzer Spiel en de aanstekelijke liederen van Gospelkoor Living Words. Het Vrouwennetwerk Leiden liet een schitterende modeshow zien en Raymond den Boestert vertelde boeiende verhalen van ver, waar het publiek ademloos naar luisterde.

Tegen het eind van de middag werd het festival afgesloten met een interreligieus bezinningsmoment, georganiseerd door de Raad van Kerken en het Interreligieus Platform van Leiden, met bijdragen vanuit joodse, christelijke, islamitische, boeddhistische en Báhá’í-traditie. De Bilateral Counsellor van de ambassade van Zuid-Afrika, de heer Nkhulu Sebothoma, sloot het festival af met een verwijzing naar de tragische gebeurtenissen in Sharpeville Zuid-Afrika op 21 maart 1960 en sprak de hoop uit dat dagen als deze bij mogen dragen aan een beter begrip en groeiend onderling respect. Al met al een heel ontspannen en inspirerende dag met talrijke verrassingen, waarin ‘de rijkdom van de verschillen’ volledig tot zijn recht kwam.

Het Colour Your Mind festival werd georganiseerd door Bureau Discriminatiezaken Haaglanden en Hollands Midden, Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord, de Raad van Kerken Leiden, de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden.

Grote steun voor bejaarden in Roemenië

Op 15 februari kreeg een aantal organisaties een bijdrage van de Stichting De Carolusgulden. De Stichting De Carolusgulden is een nieuwe stichting, die de opbrengst beheert van de verkoop van Rosenburch, een woongebouw voor ouderen in Leiden. Stichting heeft ten doel ‘het financieel ondersteunen van projecten en het subsidiëren van activiteiten en initiatieven, die leiden tot verbetering van het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in de regio Leiden en in ontwikkelingslanden’. Burgemeester Lenferink reikte de cheques uit in de Taffèzaal van het Rijksmuseum van Oudheden. De Diaconie kreeg een bijdrage voor de bejaarden in Roemenië. De jongeren van de JongerenWerkVakantie (nu M25 Roemenië) brachten jarenlang geld bij elkaar met sponsoracties en werkten elke zomer in het bejaardenhuis (Casa Diaconala). Jacqueline Schoonwater, Ton Snepvangers en Jesine Warmerdam (zij ging vele malen mee met de JongerenWerkVakantie) namen de cheque in ontvangst. Het bestuur van de Stichting waardeerde het zeer dat jongeren al zola ng betrokken zijn bij en zich inzetten voor het verbeteren van de situatie van bejaarden in Roemenië en beloonde dat met € 15.000,-!

Uit deze Carolusgulden kwam de cheque! - foto: Elly van den Berg

Het bedrag zal op 9 mei in een feestelijke kerkdienst symbolisch overhandigd worden aan Ilona Fülöp, directrice van het Casa Diaconala van de Fundatia Lazarenum, de diaconale organisatie van de Burchtkerk in Targu Mures.

Avondmaalsproject: nog een jaar voor het Straatpastoraat

Met Pasen 2010 is het Avondmaalsproject met een jaar verlengd en is er een nieuwe folder verspreid. Tot Pasen 2011 is de collecte bij het Avondmaal dus bestemd voor het Straatpastoraat in Leiden. De Stichting Straatpastoraat Leiden is inmiddels een feit en het bestuur gaat aan de slag om de doelstelling te realiseren: een straatpastor in Leiden. Daar is behoefte aan. Veel dak- en thuislozen hebben een combinatie van psychiatrische- en verslavingsproblemen. Er wordt allerhande zorg geboden: somatische, psychische en sociale zorg. Maar de dak- en thuisloze heeft, net als ieder ander, ook behoefte aan ‘zielzorg’. Het gaat dan om vragen rond levensbeschouwing en zingeving, zoals leven en dood, verlies, rouw, eenzaamheid, schuld en vergeving. Die ‘zielzorg’ is het terrein van de straatpastor die zich richt op héél de mens en naast de dakloze wil staan, waar die zich op straat ook bevindt. Wie wil bijdragen: rekening 97065, Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. Avondmaalsproject.

Jong! - mei 2010 - Pinksternummer

Startactie voor Voedselbank van M25 Leiden

In maart ging de inzamelingsactie voor de Voedselbank Leiden e.o. in Katwijk van start. Esmee, Wendy en Lianne wisten een enorme hoeveelheid houdbare voedingsmiddelen te verzamelen in de plaatselijke Digros. Het Katwijkse winkelpubliek was van harte bereid om, aan de hand van een lijstje op de flyer die onze meiden uitdeelden bij de ingang van de super, wat extra artikelen in hun winkelwagentje te leggen. Na afloop van de actie moesten er meer dan 20 grote dozen aan te pas komen om alle boodschappen in de gereedstaande auto's te laden.

Wendy en Lianne in de supermarkt in Katwijk met flyers in de aanslag - foto: Jacqueline Schoonwater

In maart en april vroegen de jongeren van M25 Leiden bij verschillende andere supermarkten in de regio het winkelend publiek om een extra boodschap in hun karretje te doen ter aanvulling van de basisvoorraad van de Voedselbank. Dat leverde ook vele dozen met houdbare levensmiddelen op!Na de toevloed van de Kerstgaven moet de Voedselbank vaak wat interen op de basisvoorraden. Vandaar dat M25 Leiden in deze maanden ze een handje wil helpen om juist die basisprodukten weer wat aan te vullen.

Aan de slag in Roemenië

Dit jaar gaan er geen jongeren uit Leiden naar Roemenië: op dit moment wordt er wel hard gewerkt aan de voorbereidingen van de werkvakantie van jongeren uit Bergschenhoek en Noordwijk. Onder de vlag van M25 Roemenië gaan zij hun handen uit de mouwen steken in Targu Mures. Jacqueline Schoonwater coördineert beide reizen en zal in Roemenië samen met Jeroen Ernst en Joyce Bikkers, die als vrijwillige begeleiders meegaan, de nieuwkomers in Roemenië wegwijs maken. Beide groepen, 32 jongeren uit Bergschenhoek en 10 uit Noordwijk, hebben meerdere sponsoracties voor de Roemeense projecten gevoerd, waarvan de opbrengst nog even een verrassing blijft. Wordt vervolgd!