Diaconiepagina Leids Kerkblad, maart 2011

Nieuwjaarsbijeenkomst: een feest!

Onthulling jubileumbord De BakkerijEen uithangbord met een witte lap erover, een rij wachtenden voor het receptieboek, overvolle kapstokken…dat was de entourage van de drukbezochte en feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst in De Bakkerij. Dit keer voor het eerst van beide diaconieën, de protestantse en rooms katholieke, die in november j.l. een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden. Na een kort jaaroverzicht van 2010 van de voorzitters van beide diaconieën, opende Anton Dronkers, diaconaal predikant van 1981 tot 2002 en grondlegger van Diaconaal Centrum De Bakkerij, zijn nieuwjaarstoespraak met de uitroep dat het een feest was: zoveel mensen riepen zoveel goede herinneringen bij hem op! Vervolgens haalde hij op lichtvoetige wijze enkele markante historische momenten aan van de Leidse diaconie door de eeuwen heen. Bijvoorbeeld de broodpenning uit 1777, die op een naar de huidige maatstaven onvoorstelbare regenteske wijze uitgereikt werd aan de armen van Leiden, na verplichte deelname aan de kerkdienst in de Armenkerk. Met die penning konden zij brood halen aan de Oude Rijn. Deze broodpenning met zijn wonderlijke historie werd voor de diaconie het symbool van het ‘helpen waar geen helper is’.

Als dank kreeg Anton het eerste exemplaar van een door Ton Snepvangers samengesteld fotoboek met de titel ‘De Bakkerij in Beeld’ dat aan de hand van beeldmateriaal uit de laatste vijf jaar laat zien waar het diaconaal centrum voor staat. Ton kondigde vervolgens het internationaal jubileumproject aan: een actie van beide diaconieën, samen met de werkgroepen ZWO/MOV, voor hulp aan gehandicapte oorlogsslachtoffers in Eritrea (zie: Imkerproject).

Alle aanwezigen werden vervolgens uitgenodigd om naar buiten te gaan, waar Anton Dronkers door het wegtrekken van de witte lap de ‘25’ onthulde in het uithangbord van De Bakkerij. Zo is ook voor passanten duidelijk dat De Bakkerij dit jaar wat te vieren heeft.

Daarna zetten relaties van de diaconieën, waaronder vele oude bekenden, hun gesprekken voort in Atrium, Ovenruimte en Turfzaal met een drankje en een hapje, geserveerd door gastvrouwen van beide diaconieën en studenten van het Dispuut Panoplia, ingezet via de Stichting Present.

Imkerproject voor gehandicapte oorlogsslachtoffers in Eritrea

In het voortraject van het jubileumjaar van De Bakkerij werden wij benaderd door Terhas Semere en Peter van Herk van de Stichting Tsinaat (Blijvend sterk). Terhas was de eerste vluchteling met wie Anton Dronkers, diaconaal predikant in De Bakkerij, in 1981 in Leiden in contact kwam. Sinds 2007 zet Terhas zich op haar beurt in voor de ondersteuning van een diaconaal project in haar land van herkomst: Eritrea. Wat houdt het project in? Gezinnen van gehandicapte oorlogsslachtoffers in Eritrea krijgen de kans om in hun levensonderhoud te voorzien door het beschikbaar stellen van bijenkasten, bijenvolken, zonnebloemzaad, een cursus voor het houden van bijenvolken en het verwerken van de honing en bijenwas tot verkoopbare producten. In een volgende fase kunnen vrouwen een opleiding krijgen om de administratie voor hun bedrijfjes te doen. Vervolgens kunnen de gezinnen in staat gesteld worden hun producten zelf in de stad te verkopen, zodat de tussenhandel uitgeschakeld kan worden en ze meer verdienen. Later kunnen wellicht méér gezinnen bij het project betrokken worden.

Terhas is tegenwoordig zelf werkzaam bij Cordaid, één van de grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Cordaid ondersteunde de startfase van het project met een bedrag van € 4.000. Onze conclusie: een sympathiek project dat hout snijdt zonder strijkstokken, heel directe contacten met de doelgroep en goede contacten met de ondersteunende organisaties ter plekke.

Een bijdrage aan dit jubileumproject kunt u overmaken op giro 97065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Eritrea

Administratie Stichting Hofjes Diaconie naar De Bakkerij

Zoals wellicht bekend heeft de protestantse diaconie 9 eeuwenoude hofjes. Het bestuur van de Stichting Hofjes Hervormde Diaconie beheert deze 99 woningen. Bestuurslid Mevrouw Nolles heeft zich daar tientallen jaren voor ingezet, met grote waardering van de Diaconie. Onlangs heeft zij afscheid genomen. In overleg met de overige bestuursleden van de stichting, het College van Diakenen en de medewerkers van De Bakkerij werd besloten de administratie van de Hofjes over te brengen naar de Oude Rijn. De Bakkerij doet met ingang van 16 januari 2011 óók dienst als aanspreekpunt en contactadres voor bewoners en bedrijven in relatie tot de hofjes (e-mailadres: hofjes[at]debakkerijleiden[dot]nl).

Duitse studenten op bezoek

Vrijdag 14 januari ontvingen we in De Bakkerij 43 studenten van de universiteiten van Bochum en Heidelberg. In overleg met professor Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar diaconaat, werden de gasten door Anton Dronkers en Henriëtte van den Broek rondgeleid langs enkele diaconale locaties in Leiden en kregen zij van Ton Snepvangers en Jacqueline Schoonwater uitleg over de visie, de organisatie, de werkwijze en de activiteiten in en vanuit De Bakkerij. In de middag gaf professor Noordegraaf een inleiding over het belang en heel eigen karakter van de diaconie binnen de huidige Nederlandse context. Docenten en studenten waren met name verwonderd over de grote inzet en betrokkenheid van zoveel vrijwilligers in het kader van de diaconie. Een fenomeen dat in Duitsland onbekend is omdat daar de diaconale hulpverlening volledig in handen is van professionals.

Bezoek Duitse studenten Bochum en Heidelberg - foto: Ton Snepvangers

Misschien krijgt het bezoek uit Duitsland nog een wetenschappelijk staartje. Vanuit het Diaconiewetenschappelijk Instituut van de Universiteit van Heidelberg (DWI) kwam de vraag of De Bakkerij zou willen deelnemen aan een onderzoeksproject van meerdere vooraanstaande Europese universiteiten. De diaconale visie en organisatorische aanpak van De Bakkerij was in hun ogen zo innovatief van karakter dat onze deelname zeer op prijs gesteld werd. De start van het project is gepland in oktober 2011, maar is nog afhankelijk van fondsen vanuit de Europese Commissie.

Lees ook het verslag van het bezoek op de website van het DWI (Duitstalig)

Weer een Paasbrodenactie!

Dit jaar houden beide diaconieën weer een Paasbrodenactie! De opbrengst is voor de diaconie. In verband met het jubileum kunt u kiezen uit twee broden, op verzoek iets kleiner (490 gram) dan de vorige keer. Bakker Us Bertus bakt weer een traditioneel Paasbrood én een brood van spelt (oude graansoort) met bosbessen, cranberry’s en spijs. Aan u de keuze! In de weekenden van 26/27 maart en 2/3 april worden Paasbroodbonnen verkocht. U krijgt daar binnenkort informatie over in uw eigen wijkgemeente. Het brood kan afgehaald worden op zaterdag 16 of zondag 17 april. Van harte aanbevolen!

Jong! - jongerenpagina Leids Kerkblad, maart 2011

M25 Leiden en M25 Roemenië ook in 2011!

Op 15 februari was er in De Bakkerij een bijeenkomst van M25 Leiden. Behalve jongeren die al eerder meededen, konden we ook een aantal nieuwe gezichten begroeten. Het zijn leerlingen, die meedoen in het kader van de maatschappelijke stage. Na een kennismaking met elkaar en informatie over doel en opzet van M25 Leiden werden plannen gemaakt voor de komende tijd.

Eén activiteit is alweer achter de rug: jongeren van M25 Leiden droegen hun steentje bij aan de Internationale Vrouwendag op zondagmiddag 6 maart in De Bakkerij. M25 zorgde voor opvang en voor diverse creatieve activiteiten voor de kinderen die meekwamen.

De volgende actie is assistentie bij Colour Your Mind, in de strijd tegen racisme en discriminatie. Dit jaar een 'Wandeling voor gelijke behandeling', op zaterdagmiddag 19 maart vanaf De Bakkerij. De hulp van M25 Leiden is ingeroepen om, net als in voorgaande jaren, die dag ondersteuning te verlenen bij de praktische organisatie van Colour your Mind. Verder wordt er nagedacht over een dagje uit voor dak- en thuislozen. Wil je er meer van weten? Kijk op de website van M25, met informatie over het project, nieuwsbrieven, plannen en foto´s: www.m25leiden.nl

Wat betreft M25 Roemenië: samen met Noordwijk wordt een reis georganiseerd van 7 tot 18 juli. De reis is nog niet vol. Jongeren uit Leiden kunnen aansluiten. De kosten bedragen ongeveer 350 – 400 euro. Voor de projecten worden sponsoracties gevoerd. In Targu Mures zal gewerkt worden aan de projecten, o.a. de Leidse Straat. Ook dit jaar zullen Roemeense jongeren weer meewerken.

Meer info: Jacqueline Schoonwater