De Bakkerij onthult jubileumbord

Foto Peter van MulkenEen uithangbord met een witte lap erover, een rij wachtenden voor het receptieboek, overvolle kapstokken… dat was de entourage van de drukbezochte en feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst in Diaconaal Centrum De Bakkerij op vrijdag 21 januari j.l.. Dit keer voor het eerst van beide diaconieën, de protestantse en rooms katholieke, die in november vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden.

Na een kort jaaroverzicht van 2010 van de voorzitters van beide diaconieën, opende Anton Dronkers, grondlegger van Diaconaal Centrum De Bakkerij, zijn nieuwjaarstoespraak met de uitroep dat het een feest was: zoveel mensen riepen zoveel goede herinneringen bij hem op! Vervolgens haalde hij op lichtvoetige wijze enkele markante historische momenten aan van de Leidse diaconie door de eeuwen heen.

Ton Snepvangers, de huidige coördinator van De Bakkerij, kondigde vervolgens het internationaal jubileumproject aan: een actie van beide diaconieën voor hulp aan gehandicapte oorlogsslachtoffers in Eritrea. Terhas Semere, de eerste vluchteling die indertijd aanklopte bij De Bakkerij en die nu vanuit Nederland met haar Stichting Tsinaat een imkerproject heeft opgezet in haar land van herkomst Eritrea, meldde zich vorig jaar bij De Bakkerij met de vraag om steun voor haar initiatief. Via ondersteuning van dit project is de cirkel weer rond.

Alle aanwezigen werden vervolgens uitgenodigd om naar buiten te gaan, waar Anton Dronkers door het wegtrekken van de witte lap de ‘25’ onthulde in het uithangbord van De Bakkerij. Zo is ook voor passanten duidelijk dat er dit jaar wat te vieren valt in De Bakkerij.