Diaconiepagina Leids Kerkblad, december 2010

Diaconie vraagt aandacht voor armoede

Op zaterdag 13 november organiseerden de protestantse en rooms-katholieke diaconie van Leiden, samen met Zorgbelang Zuid-Holland en Stichting Urgente Noden Leiden, in Diaconaal Centrum De Bakkerij een drukbezocht symposium over stille armoede en sociale uitsluiting: “Hoe kom je d’r bij?”.

Jan Laurier aan het woord - foto: Peter van Mulken

Ton Snepvangers, coördinator van De Bakkerij, opende met:‘Stille armoede en sociaal isolement zie je nauwelijks. Hoe kom je die op het spoor en wat betekent het voor mensen om de aansluiting met de maatschappij te missen?’ Jan Laurier, vroeger wethouder in Leiden, nu Eerste Kamerlid voor GroenLinks, vertelde dat hij op 5 december een gezin aantrof dat op straat gezet was. Er werd voor onderdak gezorgd, maar het liet hem niet los. Onderweg stopte hij hen 25 gulden toe zodat ze toch iets van pakjesavond konden maken. Het voorval is typerend voor stille armoede: soms zie je het, soms niet. Soms wordt het probleem opgelost, vaak ook niet.

Het onlangs verschenen rapport van Kerk in Actie laat zien dat de PKN diaconieën in 2009 34.000 aanvragen voor hulp kregen. Omdat het vangnet van de sociale zekerheden aan erosie onderhevig is wordt de rol van de kerken steeds groter. Ook het CBS geeft schrikbarende cijfers: 1 op de 9 kinderen onder de 18 jaar leeft in armoede. Het gaat dan vooral om eenoudergezinnen. Laurier: ‘armoede heeft een ander gezicht gekregen: naast mensen in de bijstand, Wajongers en ZZP-ers, steeds meer mensen die hun baan verliezen. De gevolgen van de crisis zijn groot. Sociale Diensten krijgen aanvragen die niet gehonoreerd kunnen worden. Mensen hebben structureel te weinig inkomen en kunnen hun verplichtingen niet nakomen. Voedselbanken zien een toename van cliënten’. Armoede is niet alleen een tekort aan geld en het wegvallen van sociale contacten, maar geeft ook lichamelijke en psychische problemen.

Een gesprek met twee ervaringsdeskundigen maakt het verhaal van Laurier concreet. Elly is al 20 jaar mantelzorger voor haar zieke man. Hoewel er geen financiële zorgen zijn is haar leven wel veranderd: ‘altijd rekening houden met thuis, altijd een telefoon op zak’. Haar wereld is kleiner geworden, minder of korte sociale contacten, veel kan niet meer of met veel geregel vooraf. Marjan moet rondkomen van een minimum: ‘je wordt erg gehaaid en gaat met de fiets op koopjesjacht’. Eerst bezoeker van een maaltijdproject is zij er nu vrijwilliger: op die manier heeft zij weer contacten. Ze geniet van de muziekles voor minima, maar kan door de vele eigen bijdragen sporten niet betalen. Voor haar als patiënt eigenlijk wel nodig. Jarenlang schaamde ze zich om hulp te vragen. Ze pleit ervoor niet neer te kijken op arme mensen: ‘wie vraagt er nou om armoe? Niemand toch?’

Vertegenwoordigers van JES Leiden, buurtmaatschappelijk werk van Kwadraad, Mantelzorg van Activite, Meldpunt zorg en overlast van de GGD en Stichting Urgente Noden melden dat hun organisaties helpen bij problemen veroorzaakt door armoede en sociale uitsluiting. Zij benadrukken dat mensen niet moeten aarzelen aan de bel te trekken als ze om zich heen problemen signaleren. De bezuinigingen van het kabinet komen voor 4,5 miljard uit de sociale zekerheid, dus van mensen aan de onderkant van de samenleving. De politiek gaat er vanuit dat deze mensen voor zichzelf op komen, maar in de praktijk gebeurt dat niet.

Roos van Gelderen, Leids wethouder voor Jeugd, Zorg en Welzijn, sluit zich hierbij aan. Vanuit de SP probeert zij de scherpe kantjes van het rechtse kabinetsbeleid bij te schaven. Organisaties kunnen hun werk nog meer op elkaar afstemmen en instellingen en particulieren kunnen aan de slag gaan, op mensen met problemen afstappen. ‘We zijn het niet gewend om aan te bellen, maar doe het maar’. Wat bovendien erg verhelderend werkt, en dat wil ze vooral politici meegeven, is om regelmatig ergens mee te lopen: dan weet je waar je over praat. Ze besluit met: ‘Leiden moet de sociale stad blijven die ze is. Het goede moet behouden blijven voor de mensen aan de onderkant van de samenleving en voor de nieuwe generatie’.

Doet u mee? Kerstcollecte 2010

Altijd moeten rondkomen van heel weinig geld, dat maakt moedeloos. Mensen moeten vérder kunnen met hun leven, gemotiveerd blijven om hun problemen op te lossen. Daarom worden al vele jaren kerstbonnen uitgegeven aan mensen die het financieel moeilijk hebben of aan de rand van de samenleving staan. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden organiseren de uitgifte van de kerstbonnen, dit jaar samen met de Stichting Urgente Noden (SUN). De bonnen gaan naar mensen die het nodig hebben; daarbij wordt niet gekeken naar afkomst of religie.

Kerstbonnen zijn tegoedbonnen, die vrij te besteden zijn in een grote supermarkt in Leiden. De gezinssituatie is bepalend voor het aantal bonnen dat men krijgt. Mensen beslissen zelf welke levensmiddelen zij ervoor kopen. De afgelopen jaren is gebleken dat men het plezierig vindt om zelf een keuze te kunnen maken en vooral dat men iets extra’s kan doen.

De bonnen worden - bijvoorbeeld - gegeven aan mensen die om hun probleemsituatie bekend zijn bij de Diaconie, de Raad- en Daadwinkels en het Buurtmaatschappelijk Werk. SUN stelt dit jaar € 10.000,- ter beschikking; de Diaconie doet een beroep op fondsen en draagt zelf ook bij, voor zover mogelijk.

In de kerkdiensten tijdens de kerstdagen wordt gecollecteerd voor de kerstbonnen. Om welvaart en overvloed te delen met hen die het minder goed hebben: kerstbonnen kunnen zo een beetje licht brengen in de donkere dagen. Doet u mee?

Gireren mag ook: rekening 97065, Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. Kerstcollecte 2010.

Broodpenning voor Franciscanen

Na 550 jaar hebben de Franciscanen Leiden verlaten. Ter gelegenheid van het afscheid sprak Bert Verweij, voorzitter van het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Leiden, pater Ton Peters en pater Jan van Duijnhoven toe. Broodpenningen'Vijf eeuwen hebben Franciscanen en Diaconie naast elkaar gewerkt voor de Leidenaar die hulp nodig had. Naast elkaar, maar wél uit dezelfde bron. Waarom het tot in de 21ste eeuw heeft moeten duren voordat we elkaar konden vinden, zal wel altijd een raadsel blijven. De roep van Franciscus om de armen te helpen heeft altijd gegolden voor ons beiden'. Omdat de Franciscanen in de afgelopen jaren van doorslaggevende betekenis zijn geweest voor de komst van de RK diaconaal werker in Leiden en de groeiende samenwerking tussen de Leidse protestantse en rooms-katholieke diaconie werd aan beiden -tot hun grote verrassing- de broodpenning aangeboden.

Leidse diaconieën tekenen samenwerkingsovereenkomst

Beide voorzitters tekenen - foto: Ton Snepvangers

Op 17 november hebben Bert Verweij, voorzitter van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden, en Wilbert van Erp, voorzitter van de Rooms Katholieke Diaconie Leiden, in Diaconaal Centrum De Bakkerij een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin beide diaconieën afspreken de reeds bestaande samenwerking verder te intensiveren. Met de komst van RK diaconaal werker Ton Snepvangers naar De Bakkerij, op 1 januari 2007, startte een proces van groeiende samenwerking tussen beide diaconieën. Samen met Jacqueline Schoonwater, diaconaal werker van de Protestantse Diaconie, werden vanaf dat moment alle activiteiten gezamenlijk georganiseerd. Beide diaconieën vinden het belangrijk de inspiratie, kennis en kunde van beide kerken blijvend te bundelen, met het oog op de verdere uitbouw en ontwikkeling van activiteiten in en vanuit De Bakkerij. Een centrum dat in de afgelopen decennia een stevige reputatie heeft opgebouwd op het gebied van zorg, gastvrijheid, ondersteuning en belangenbehartiging van kwetsbare groepen in Leiden en omstreken.

Nieuwjaarsbijeenkomst

In 2011 viert Diaconaal Centrum De Bakkerij haar 25-jarig bestaan. De nieuwjaarsontmoeting van de Leidse Diaconieën op vrijdag 21 januari 2011 vormt het startpunt van een aantal feestelijke activiteiten het jaar door, te beginnen met de nieuwjaarstoespraak van Anton Dronkers, voormalig diaconaal predikant en grondlegger van Diaconaal Centrum De Bakkerij. U bent van harte welkom in De Bakkerij van 16.30- 18.00 uur om het glas met ons te heffen.

Jong! - Leids Kerkblad, december 2010

Er werden bergen verzet!

Vlak voor de herfstvakantie, op vrijdag 15 oktober, was het een drukte van belang in de anders op vrijdag zo stille Bakkerij. In het kader van de maatschappelijke stage was voor de leerlingen van klas 2E van het Visser ’t Hooft lyceum een diaconale projectdag georganiseerd. Voor één dag waren zij deelnemers van M25 Leiden!

Wat kwamen ze doen? Kleding uitzoeken voor een transport naar Targu Mures in Roemenië. Na oproepen in het Leids Kerkblad en via de e-mail was er kleding naar De Bakkerij gebracht. Volle dozen en vuilniszakken lagen op de 27 leerlingen en hun twee docenten te wachten. Vanuit de Diaconie waren ook enkele vrijwilligers paraat. Rond 9 uur gingen ze aan de slag. Uitpakken en sorteren: dames- heren- en kinderkleding, schoenen, ondergoed…. Volle vuilniszakken werden aangedragen, leeggemaakt en uitgezocht. Turfzaal, Ovenruimte en Atrium lagen vol met grote bergen kleren, die na sortering verpakt werden in dozen en zakken en van een sticker (met de inhoud) voorzien.

Bergen verzetten - foto: Henriëtte van den Broek

Het was een gezellige drukte: radio aan, beetje meezingen, soms uit de berg kleren een jasje of schoenen aantrekken of een muts of hoedje opzetten. Ook even pauze om iets te drinken en boterhammen te eten, klaargemaakt door drie vrijwilligers. Even leek het erop of er nooit een eind aan alle kleren zou komen: maar opeens was alles weggewerkt en kon er gestofzuigd worden.

Groepsfoto op de berg - foto: Henriëtte van den Broek

Tot slot werd een groepsfoto gemaakt bij de berg dozen en zakken (en vier fietsen en matrassen). Alle leerlingen, docenten en vrijwilligers: hartelijk bedankt!