Diaconiepagina Leids Kerkblad, maart 2010

Conciërge Cor Baart met pensioen

Wie kent hem niet in De Bakkerij? Bijna 12 jaar was de man met het kleine baardje, altijd gekleed in een wit overhemd met zwarte das en zwarte broek conciërge van De Bakkerij. Cor Baart, begonnen als metselaar in de bouw, ging in mei 1998 aan het werk bij de Diaconie, via de Stichting Weerwerk. Hij begon achter de balie, een loket in een klein kantoortje naast het secretariaat. Hij had een aantal knopjes om de deur te openen en meldde bezoekers aan bij de andere organisaties in het pand.

Cor BaartCor Baart heeft in die 12 jaar vele mensen aan zich voorbij zien trekken: cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers van de verschillende organisaties. Ze kennen hem nog als hij door de stad loopt. Hij begon met 14 taken, maar aan het eind van zijn loopbaan is zijn takenlijst veel en veel langer: afwassen, opruimen, bijvullen, boodschappen doen, de containers binnenhalen, vragen beantwoorden, verwarmingen regelen, storingen verhelpen of melden, klussen doen, enzovoort. Cor deed het met plezier, niet alleen voor de Diaconie: hij stond voor iedereen klaar. Zijn liefde voor geschiedenis is te zien aan de oude plaatjes van De Bakkerij bij zijn bureau. Hij vulde de gegevens van het Huiszittenhuis en de Diaconie aan met materiaal uit zijn eigen historische verzameling. Ook hield hij de knipselmap bij met alles wat er in de pers verscheen over Diaconie en Bakkerij en hij vulde de grote fotolijst in de Turfzaal met oude Leidse foto’s. Ook ontwierp hij het logo van de Leidse Hoed. Op 1 maart is Cor Baart met pensioen gegaan. Bestuur en medewerkers van de Diaconie zwaaiden hem al uit in februari. Op 4 maart namen de werkers van de organisaties in het pand, de vrijwilligers van de Diaconie en anderen afscheid van Cor op een afscheidsborrel. We wensen hem nog vele goede jaren toe.

Broodpenning

In februari werd tweemaal de broodpenning uitgereikt. Piet Anker kreeg de penning als herinnering aan al het diaconale werk dat hij vele jaren deed als diaken in de Bevrijdingskerk en de Protestantse wijkgemeente Leiden Zuid-West. Cor Baart kreeg hem bij zijn afscheid van De Bakkerij.

Leidse diaconieën vragen aandacht voor groeiende armoede

Steeds meer mensen in Leiden voelen de gevolgen van de kredietcrisis. Werkloosheid groeit, kleine zelfstandigen komen in de problemen en geldzorgen worden nog te vaak veel te laat gesignaleerd. De protestantse en de rooms-katholieke diaconie vragen dit jaar extra aandacht voor armoede in Leiden. Het jaar 2010 is uitgeroepen tot Europees jaar van de bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting, om mensen bewust te maken van de omvang van armoede, om te laten zien dat er oplossingen bestaan en om op te roepen tot nieuwe initiatieven.

In september 2008 zorgde de kredietcrisis in Nederland in een ongekend snel tempo voor een omslag van het gunstige economische klimaat in een recessie. Eén op de tien huishoudens had in 2008 al te maken met problematische schulden en een kwart van de bevolking zit in de gevarenzone. Voedselbanken en het platform schuldhulpverlening luiden de noodklok omdat hun cliëntenbestand zorgwekkend gegroeid is. Hoe is dat eigenlijk in onze stad?

Eind 2008 moesten 2.842 Leidenaren van 18 tot en met 64 jaar rond komen van een bijstandsuitkering. Samen hebben zij de zorg voor 1.417 thuiswonende kinderen onder de achttien jaar, dat is 7% van alle thuiswonende kinderen in onze stad. Van alle Leidenaren heeft, volgens een enquête in het voorjaar van 2009, twee op de tien moeten bezuinigen op eten en kleding, of moeten wachten met het betalen van de vaste lasten en andere rekeningen. Het aantal cliënten van de Voedselbank is sinds 2006 meer dan verdubbeld. Het aantal aanvragen voor voedselbonnen rond Kerst bij de Leidse diaconieën en Stichting Urgente Noden (SUN) is in 2009 met de helft gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. “Het Leidse armoedebeleid staat bekend als één van de beste van Nederland”, schreef de fractie van Groen Links in hun nota Een rijker armoedebeleid in Leiden. Armoede blijft echter nog te vaak verborgen en wordt te laat gesignaleerd. Nog te veel mensen maken onvoldoende gebruik van voorzieningen, raken steeds verder in de problemen en weten nauwelijks waar ze met hun vragen terecht kunnen.

De Leidse diaconieën willen daarom dit jaar extra aandacht besteden aan het signaleren van (verborgen) armoede in onze stad. Mensen met (dreigende) geldproblemen worden uitgenodigd hun zorgen te delen zodat de gemeentelijke voorzieningen beter afgestemd kunnen worden op de noden in de stad. Verder zal meer bekendheid gegeven worden aan de hulpfondsen die vanuit de kerken zelf beschikbaar zijn. Beide diaconieën doen bovendien een dringend beroep op de gemeente Leiden om te komen tot een structureel overleg van alle organisaties die zich met armoedebestrijding bezig houden, in de vorm van een Armoedeplatform Leiden.

Roemenië

  • Henk Vis en zijn broer Tom zijn begin februari, ondanks mist, gladheid en sneeuw, goed aangekomen in Targu Mures, met de rolstoelbus (van Verpleegtehuis Leythenrode). De bus is overgedragen aan Ilona Fülop van de Fundatia Lazarenum, t.b.v. het bejaardenhuis Casa Diaconala. Met dank aan Autobedrijf Versteegen in Zoeterwoude voor de service.
  • In de maand februari zijn vele zakken met kleren naar De Bakkerij gebracht. Met hulp van vrijwilligers is alles verpakt in dozen. Op 26 februari is het transport op weg gegaan naar Roemenië. Daarbij zat ook een deel van de oude inboedel van de Vredeskerk, om verkocht te worden in de tweedehands winkel in Targu Mures.
  • De viering van 20 jaar diaconaal werk in Targu Mures op 9 mei a.s. zal, zoals het er nu uitziet, bijgewoond worden door 11 mensen uit Leiden.
  • De Diaconie ontving een grote gift voor het bejaardenhuis in Targu Mures.


JONG! – maart 2010

Neem een kijkje op het Colour your Mind festival 2010!

Op 21 maart wordt voor de 50ste keer de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie gehouden. De dag is door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het bloedbad bij een demonstratie tegen de apartheid in Sharpeville Zuid-Afrika op 21 maart 1960. De apartheid is inmiddels afgeschaft, maar racisme en discriminatie zijn nog aan de orde van de dag, ook in Leiden.

Het festival, in de Leidse Pieterskerk, is voor iedereen, maar er zijn speciale programma’s voor kinderen en jongeren:

  • jongeren van M25 Leiden zorgen samen met Feestbeestje, clown Bloony (met ballonnen !) en Amnesty Leiden voor een onvergetelijke middag voor de kinderen
  • actieve jongeren kunnen zich uitleven op een 7 meter hoge klimwand
  • wees creatief in het Street Art-atelier
  • muziek en een verhalenverteller

Zie ook: Colour Your Mind 2010