Avondmaalsproject 2019-2020: Deal

DEAL is een bijzonder project van Leidse studenten dat vrouwen in Zambia, Tanzania en Cambodja leert te investeren in hun toekomst. DEAL staat voor Development through Entrepreneurial Action Leiden en is een studentenorganisatie die armoedeverlichting en ondernemerschap stimuleert in ontwikkelingslanden. De stichting zet zich in om mensen met een achterstand op sociaal en economisch gebied de kans te geven om hun eigen levensomstandigheden te verbeteren. Dit doet DEAL door het opzetten van tablebanking-projecten in binnen- en buitenland. Met deze projecten richt de foundation zich op het verbeteren van ondernemerschapsvaardigheden en structurele economische ontwikkeling. Redenen genoeg om dit project te ondersteunen als Avondmaalsproject 2019-2020 in de wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Leiden.

Tablebanking

DEAL helpt vrouwen in ontwikkelingslanden die actief hun leven willen verbeteren. DEAL werkt samen met lokale partnerorganisaties (NGO’s) om spaargroepen te vormen van zo’n 20 vrouwen. De vrouwen leggen wekelijks geld in een gezamenlijk fonds waar zij volledig zeggenschap over hebben. Iedere vrouw krijgt de mogelijkheid geld uit dit fonds te lenen om te investeren. De groep bepaalt gezamenlijk een termijn waarin het geleende geld moet worden terugbetaald en de hoogte van de rente. Doordat ze het samen doen, groeit het vermogen snel en steunen ze elkaar. Daarnaast geeft DEAL ondernemerschaps- en vaardigheidstrainingen. Die trainingen geven de vrouwen inzicht in de beste manieren om hun vermogen in te zetten. Het doel is dat na drie jaar de spaargroep genoeg kennis heeft opgedaan om onafhankelijk verder te gaan met hun (nieuwe) bedrijfjes en met hun spaargroep. Fighting poverty through entrepreneurship!

Zambia

In Zambia werkt DEAL samen met de partnerorganisatie PLAEP (Partners for Life Advancement and Education Promotion). Met hen zijn inmiddels drie spaargroepen opgestart, waarvan er één al de volledige cyclus van drie jaar heeft afgerond. DEAL heeft samen met PLAEP ook een stageplek gecreëerd, zodat in maart van dit jaar de eerste Leidse student voor drie maanden naar Zambia vertrekt om de banden met de partnerorganisatie te versterken en te onderzoeken hoe het project nog beter kan aansluiten bij de lokale mogelijkheden en behoeften van de vrouwen in het land.

Eigen keuzes

Eigen zeggenschap staat centraal bij tablebanking, zo bepaalt elke vrouw zelf hoe ze haar spaargeld wil gebruiken. De leden van de spaargroep Twikatana A in Zambia hebben bijvoorbeeld gekozen voor een heel eigen aanpak: zij hebben een deel van hun geld gezamenlijk geïnvesteerd in een moestuin. Hier verbouwen ze nu samen gewassen, waar de leden van de spaargroep en de mensen van hun gemeenschap van profiteren. Een ander voorbeeld is Matieu Dabande, zij heeft een kraampje waar ze zelfgebakken beignets verkoopt. Met het geld dat ze hiermee verdient, betaalt ze het schoolgeld van haar 3 kinderen. Naast het feit dat haar leven verbeterd wordt door de spaargroep, beleeft ze ook heel veel lol met de groep.Matieu Dabande

Kosten van het project

Het bekostigen van een spaargroep bestaat uit vier delen:

  • De eerste uitgavenpost bestaat uit zogeheten 'opstartkosten'. Elke spaargroep krijgt een kluis, pennen, een rekenmachine, boekhoudboeken en een eigen t-shirt met de naam van hun spaargroep.
  • De tweede kostenpost bestaat uit een vergoeding voor de partnerorganisatie of NGO waar DEAL ter plaatse mee samenwerkt. Mensen van deze NGO bezoeken de spaarsessies van de vrouwen wekelijks, geven advies en begeleiding, en evalueren het project samen met DEAL.
  • Van een derde deel bekostigt DEAL de trainers. Zij geven de spaargroepen trainingen in boekhouding, financiële planning en ondernemerschap, maar DEAL zoekt ook trainers die een specifieke vaardigheid kunnen aanleren, zoals taal, sociale vaardigheden, of praktische kennis over producten.
  • Als laatste komt DEAL haar eigen vrijwilligers in Nederland tegemoet in de reiskosten wanneer er een bezoek wordt gebracht aan de projecten. Reizen die nodig zijn om een goed contact te behouden met de lokale partnerorganisatie. Zo’n bezoek duurt meestal een week, waarin de spaargroepen worden bezocht, het project kritisch wordt geëvalueerd en er beleidsafspraken gemaakt worden voor de toekomst. 

Van de opbrengst van het avondmaalsproject van dit jaar zal 10% naar deze reiskosten gaan, het resterende bedrag wordt besteed aan de andere drie pijlers van de ondersteuning van een spaargroep.
De kosten voor de begeleiding van een spaargroep gedurende één jaar bedragen ca. € 1.000,-. Met € 3.000,- staat een spaargroep op eigen benen.

U kunt bijdragen via rekeningnummer: NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantsegemeente Leiden o.v.v. DEAL

Bijlagen: