M25 Leiden: Anders!

Met deze kreet werden 72 brugklasleerlingen van het tweetalig onderwijs van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest op woensdag 31 mei verwelkomd in het auditorium op school. Want anders ging het worden tijdens het driedaagse M25-project! Even niet met de neuzen in de boeken en theoretische leerstof, maar real life ontmoetingen en ervaringen.

Handje helpen

In de ochtend hoorde de jongeren over de Werken van Barmhartigheid, gevolgd door de toneelvoorstelling Onder anderen over angsten en vooroordelen voor “de ander”. De vragen en stellingen na afloop werden druk bediscussieerd.
In de middag zetten de leerlingen zich allen belangeloos in voor een ander. In samenwerking met Stichting Present werd er gewandeld met mindervalide ouderen, spelletjes gespeeld met dementerenden, een uitstapje gemaakt naar geitenboerderij ’t Geertje, speelgoed gesorteerd en schoongemaakt, getuinierd en geoogst en portiekwoningen en slootjes schoongemaakt. Na afloop zeiden veel jongeren daarover dat het hen “een goed gevoel” had gegeven om zo voor een ander behulpzaam te zijn.

Bent u nu gelukkig?

Op donderdag hoorden de leerlingen alles over Stichting De Binnenvest en konden ze twee ervaringsdeskundigen het hemd van het lijf vragen over hun periode als dakloze in Leiden. “Bent u nu gelukkig? Hebt u weer contact met uw kinderen? Wat voelt u als u nu een dakloze ziet?”  Open, eerlijke en nieuwsgierige vragen met prachtige antwoorden.
Een meisje vatte de ontmoeting als volgt samen: “we zijn misschien wel anders, maar we zijn uiteindelijk allemaal mensen”. En zo is het maar net. Dus laten we eens beginnen met gewoon elkaar te groeten op straat in plaats van het hoofd weg te draaien als je een dakloze voor de supermarkt of het station tegenkomt.


In de middag voerden de leerlingen een ludieke wedstrijd wie de beste slaapplaats kon bouwen met kartonnen dozen en wat simpele attributen. De drie conciërges van school namen hun taak als jury uitermate serieus: ligging en constructie werden nauwkeurig onder de loep genomen en hier en daar werd ook even proef-gelegen. Het winnende team ontving een cactus - een niet alledaagse plant, een die anders is maar die het zeker ook verdient met liefde, aandacht en een klein beetje water een kans te krijgen om tot bloei te komen.

Stof tot nadenken

Vrijdagochtend presenteerden de leerlingen in groepjes aan elkaar wat hen Anders maakt ten opzichte van klasgenootjes, wat ze hadden beleefd tijdens de projectdagen en of ze al wat wisten over de Islam. In één van de klassen ontstond spontaan een discussie over het al dan niet afschaffen van alle religies, of dat het juist beter zou zijn om één wereldreligie te hebben. Interessante stof tot nadenken!
Het M25-project werd afgesloten met een bezoek aan de moskee, waar leerlingen het vrijdaggebed mochten bijwonen. De jongens beneden in de centrale gebedsruimte, de meisjes boven bij de vrouwenafdeling. Beide groepen werden daar aller hartelijkst ontvangen door de aanwezigen en tijdens de gesprekjes die ontstonden kregen de jongeren antwoord op al hun vragen over de Islam en de ramadan.